Про що писати в публічній оферті? Структура. 9 головних постулатів.

Створюючи свій сайт/платформу/мобільний додаток, більшість фаундерів розуміють, що таку діяльність та роботу з користувачами необхідно регулювати і що для цього потрібен певний документ. Проте не завжди зрозуміло про що в такому документі має йти мова.

Що ж має бути в публічній оферті?

Умовно ми виділимо дев’ять розділів але на практиці, залежно від діяльності сайту/платформи/мобільного додатку, ці розділи можуть розширюватись, змінюватись.

Для зручності один розділ може перетворитись у чотири.

1. Преамбула або загальні положення

Для початку потрібно вказати:

  • даний документ є публічною пропозицією, публічним договором приєднання (для українського законодавства);

  • хто є адресантом публічної пропозиції;

  • кому пропонується укласти такий договір;

  • порядок прийняття договору (принаймні коротко);

  • територія;

  • посилання на нормативні акти, що регулюють правовідносини.

2. Визначення

Не завжди необхідно вводити розділ з визначеннями. Бувають договори в яких використовуються виключно загальновідомі та зрозумілі поняття, проте таке трапляється нечасто. Зазвичай діяльність має деяку свою специфіку і для розуміння договору необхідно розкрити ряд понять, які є незнайомими або можуть тлумачитись двояко.

3. Предмет договору

Предмет договору завжди витікає з діяльності. Він виражає правову мету такого договору зазначаючи певні дії сторін, що направляються на досягнення такої мети.

Приклад: «Компанія надає користувачам право використовувати Сервіс з метою спілкування з інопланетними цивілізаціями за допомогою використання функціоналу сайту.»

Можна одразу додати декілька важливих дизклеймерів.

Приклад: «Послуги Сервісу надаються за принципом “як є”. Компанія не гарантує, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувача або будь-яких інших осіб.»

– Означає: ми не відповідаємо за вашу можливість або неможливість зв’язатись з інопланетною цивілізацією, а також за наслідки такого спілкування у випадку успішного налагодження контакту 😉

4. Умови використання. Механізм роботи/Функціонування сервісу

Завжди та у будь-якого сервісу є умови використання, а також механізм його роботи. Не завжди такий механізм необхідно розкривати детально, буває достатньо прописати декілька положень, що стосуються механізму роботи в умовах використання. Іноді механізм навпаки потрібно широко розкрити і виділити кілька окремих розділів, які детально роз’яснюватимуть користувачам роботу сервісу.

Умовами використання будуть: прийняття публічної оферти визначеним у ній способом, відповідність особи вимогам до користувача (достатній обсяг дієздатності, територія проживання і т.п.), реєстрація на сайті (якщо необхідно для отримання послуг), завантаженням мобільного додатку (якщо необхідно для отримання послуг), наявність доступу до мережі інтернет, дотримання вимог законодавства та інші умови, що необхідні конкретно для вашого кейсу.

5. Права та обов’язки сторін.

Усі права та обов’язки обох сторін мають бути розкриті в договорі. Також до цього розділу можливо включити гарантії сторін але не завжди гарантії доцільні саме тут.

Приклад гарантії: «Користувач гарантує Компанії, що він має відповідний дозвіл на спілкування з інопланетними цивілізаціями і така його діяльність не суперечить національному та міжнародному законодавствам.»

До речі, ми маємо чудову статтю, в якій розкриваємо суть публічної оферти та механізм її функціонування, ознайомитись можна тут.

6. Авторські права

Програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти і їх добірки, є об’єктами авторського права.

Необхідно визначити хто, що, кому та на яких вимогах надає. Захистити об’єкти авторських прав компанії, визначити спосіб та можливості використання таких об’єктів.

Також важливо визначити порядок використання іншими користувачами, компанією об’єктів авторського права користувача, правове регулювання розміщення таких об’єктів на сайті компанії і т.п.

7. Конфіденційність. Захист персональних даних

У процесі використання послуг користувачами може надаватись інформація щодо себе або третіх осіб. В такому випадку чітко визначається порядок надання такої інформації, мета та порядок її використання. Обов’язковий дозвіл на обробку такої інформації. У зв’язку з завантаженням інформації щодо третіх осіб – гарантії щодо отримання дозволу на обробку та зберігання персональних даних від цих третіх осіб.

Досить часто пишуть окремий документ – Політику конфіденційності. У такому випадку в тексті оферти має бути посилання на таку політику.

8. Відповідальність. Дизклеймери. Вирішення спорів

В даному випадку відповідальність Компанії і відмова від відповідальності у ряді випадків. Відповідальність користувачів та наслідки порушення правил оферти або вимог чинного законодавства.

Будь-якого роду попередження, заборони. Не завжди включаються, оскільки можуть прописуватись в правах та обов’язках сторін або заключних положеннях. В зарубіжних офертах зазвичай виділяються в окремий розділ, а іноді і друкуються великими літерами у відповідності до вимог законодавства країни.

Зазвичай узгоджується, що у випадку виникнення спорів сторони домовляються вирішувати їх між собою, докладаючи максимум зусиль. Також визначається юрисдикція та суд до якого сторони мають звернутись у випадку неможливості вирішити спір між собою.

9. Заключні положення або інші умови

Сюди включаються усі умови, які важливі для договору але їх замало для виділення в окремий розділ і вони за змістом не дуже вписуються в інші розділи.

Регулюйте свою діяльність правильно. Бажаємо успіхів у вашій діяльності! )

    Твоє запитання ІТ юристам


    Отримуй сповіщення про нові статті :)