Цей Публічний договір (далі – «Договір») регулює відносини між Вами та ТОВ «Лігал айті груп» (далі – «Компанія») щодо доступу до функціональних можливостей курсів з IT права, що розміщені на сайті за посиланням: https://legalitgroup.com/schools/onlajn-kurs-z-it-prava-vid-legal-it-group/ (далі – «Курси» та «Сайт» відповідно).

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтеся з усіма нижчевикладеними умовами, підтверджуєте те, що такі умови Вам зрозумілі, та укладаєте Публічний договір з Компанією.

Будь ласка, уважно прочитайте цей Договір. Якщо Ви не згодні з умовами цього Договору, не користуйтеся Послугами.

Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цього Договору для цілей ведення власних записів.

 1. Визначення понять

«Користувач» – особа, яка зареєструвала Особистий кабінет і використовує внутрішній функціонал Курсів.

«Особистий кабінет» – особистий обліковий запис Користувача на Сайті, доступ до якого здійснюється шляхом авторизації в акаунті Facebook або Google.

«Послуги» – надання Користувачу доступу до функціональних можливостей Курсів на умовах, що визначені цим Договором.

«Контент» – фонограми, відео, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані Компанією та внесені до Курсів для використання Користувачем.  

Поняття, що прямо не визначені у розділі 1 цього Договору, повинні тлумачитися відповідно до тексту цього Договору.

 1. Предмет та порядок укладення Договору

2.1. Компанія надає Користувачу доступ до таких функціональних можливостей Курсів:

 1. доступ до освітніх матеріалів, що включають не обмежуючись: відеоуроки, письмові, графічні, аудіо матеріали тощо;
 2. доступ до живої стрічки новин;
 3. доступ до інтерактивних заходів в онлайн-форматі;
 4. доступ до виконання тестових завдань на підставі освітніх матеріалів Курсів (далі – «Тестові завдання»);
 5. можливість отримання онлайн-сертифікату про проходження Курсів (далі – «Сертифікат»);
 6. доступ до Telegram-чату для комунікації з іншими Користувачами та менторами Курсів.

2.2. Найменування і перелік функціональних можливостей Курсів можуть час від часу змінюватися Компанією без попереднього повідомлення Користувача. Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) роботу будь-яких окремих функціональних можливостей Курсів без попереднього повідомлення Користувача.  

2.3. Укладення Договору

 1. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. Приймаючи публічну оферту на укладення цього Договору, особа підтверджує те, що вона повністю приймаєте його умови.
 2. Особа приймає (акцептує) оферту шляхом: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений/а з умовами Публічного договору» під час реєстрації Особистого кабінету на Сайті та здійснення оплати Послуг відповідно до умов цього Договору.
 3. Приймаючи умови цього Договору, особа підтверджує досягнення нею віку 18 років. Користувач визнає і гарантує, що має всі належні права та належну правосуб’єктність на виконання умов цього Договору.

  3. Особистий кабінет

3.1. Створення Особистого кабінету

 1. Для отримання можливості користуватися Послугами, особа повинна зареєструвати Особистий кабінет на Сайті. Реєстрація Особистого кабінету є добровільною та безкоштовною.
 2. Створення Особистого кабінету на Сайті відбувається через авторизацію у Facebook або Google. Будь ласка, не використовуйте свої акаунти в інших соціальних мережах для створення Особистого кабінету на Сайті. Ви можете зареєструвати тільки один Особистий кабінет на Сайті, якщо інше не буде дозволене Компанією.

3.2. Персональні дані

 1. Особливості обробки персональних даних Користувача регулюються Політикою конфіденційності Компанії, що розміщена за посиланням: https://legalitgroup.com/uk-politika-konfidentsijnosti/.

3.3. Безпека Особистого кабінету

 1. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження ідентифікаторів, необхідних для входу до Особистого кабінету. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, здійснені у його Особистому кабінеті, та погоджується дотримуватися розумних заходів безпеки та контролю, щоб обмежити доступ сторонніх осіб до свого Особистого кабінету.
 2. Користувач зобов’язаний негайно повідомити Компанію про будь-які випадки несанкціонованого доступу (підозри доступу) до свого Особистого кабінету. Компанія не несе жодної відповідальності за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, що можуть виникнути через порушення Користувачем положень розділу 3 Договору.
 3. Користувач має право користуватися своїм Особистим кабінетом лише особисто. Користувачу забороняється передавати свій Особистий кабінет третім особам. У розумінні цього Договору, «передача Особистого кабінету» означає припинення користування Особистим кабінетом Користувачем та передача/продаж ідентифікаторів, необхідних для входу до Особистого кабінету, третім особам.

3.4. Закриття Особистого кабінету

 1. a. Користувач може подати запит на закриття свого Особистого кабінету у будь-який час, надіславши листа на адресу електронної пошти: a@legalitgroup.com або скориставшись іншими способами комунікації, що доступні на Сайті.
 2. b. Користувач несе відповідальність за всіма зобов’язаннями, що виникли у період активності Особистого кабінету, навіть після закриття Особистого кабінету.

  4. Вартість і порядок розрахунків

4.1. Послуги надаються у форматі підписки, тобто вільного доступу до функціональних можливостей Курсів протягом певного періоду за умови реєстрації Особистого кабінету на Сайті та попередньої оплати Послуг за цей період (далі – «Доступ»).

4.2. Строк, на який оформлюється Доступ, визначається на Сайті. 

4.3.  Доступ оформлюється шляхом сплати вартості Послуг за відповідний період надання Послуг. Інформація про термін і вартість надання Послуг вказана на Сайті. Користувач підтверджує, що ознайомлений з такою інформацією.

4.4. Вартість Послуг встановлюється в національній валюті України – гривні.  Платежі  в рамках цього Договору повинні бути здійснені в національній валюті України – гривні, та у формі, що доступна на Сайті. 

4.5. Оплата Послуг проводиться Користувачем шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 100 % від вартості Послуг за відповідний період надання Послуг на розрахунковий рахунок Компанії у вигляді передплати. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Компанії. Користувач обізнаний, що Компанія не надає доступ до функціональних можливостей Курсів до моменту оплати.

4.6. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність реквізитів та іншої інформації, яка використовується для здійснених ним платежів. Користувач обізнаний і погоджується, що всі комісії і збори оплачуються Користувачем самостійно.

4.7. Користувач обізнаний, що Компанія має право у будь-який час змінити вартість Послуг шляхом оновлення інформації на Сайті, і Користувач може ознайомитися з такими змінами в будь-який момент. 

4.8. Компанія залишає за собою право надавати Користувачам доступ до деяких функціональних можливостей Курсу безкоштовно відповідно до інформації, що міститься на Сайті. Користувачі самостійно несуть відповідальність за ознайомлення з такими спеціальними умовами.

4.9. Користувач знає та погоджується, що у разі невикористання, припинення використання, відмови від використання Послуг, невикористання усього об’єму Послуг, закриття Особистого кабінету без використання Послуг, виявлення неточностей та помилок у Контенті, невідповідності рівня Контенту та/або Послуг очікуванням Користувача тощо Компанія не здійснює повернення грошових коштів, сплачених за Послуги, якщо інше не встановлено Компанією. Компанія може здійснити повернення коштів протягом 14 календарних днів з моменту відповідного платежу, якщо користування послугою фактично не розпочалось. Компанія здійснює повернення коштів у випадках, передбачених законом України “Про захист прав споживачів”.

 1. Умови користування

5.1. Сертифікат

 1. За умови проходження Користувачем Тестових завдань та надання ним належних відповідей, як це описано в умовах таких завдань, Користувач може отримати Сертифікат.
 2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Компанія самостійно визначає результати проходження Користувачем Тестових завдань, і такі результати можуть не співпадати з очікуваннями Користувача. Компанія може відмовити в наданні Сертифікату з підстав, які визначаються нею самостійно.
 3. Такий Сертифікат не є сертифікатом державного зразка.

5.2. Некомерційне використання

 1. a. Послуги доступні виключно для некомерційного використання в особистих цілях. Організації, компанії, підприємства не мають права користуватися Послугами для цілей отримання прибутку, якщо інше не передбачено письмовим договором між Компанією та такими організаціями, компаніями, підприємствами.

5.3. Зміни до Договору

 1. Приймаючи умови цього Договору, Користувач погоджується із тим, що Компанія може час від часу в односторонньому порядку змінювати положення цього Договору, за умови, що такі зміни не будуть викликати для Користувача додаткових зобов’язань стосовно дій, які він зробив до його вступу у силу.
 2. Користуючись Послугами після внесення змін до цього Договору, Користувач погоджується з такими змінами. Якщо Компанія вносить суттєві зміни до цього Договору, Компанія докладе розумних зусиль, щоб проінформувати Користувача про такі зміни, але Користувач зобов’язаний час від часу переглядати цей Договір для з’ясування того, чи не було внесено змін.

5.4. Заборонені способи використання

5.4.1. Користуючись Послугами, Користувач погоджується, що:

 1. Користувач не буде вчиняти дій з використанням Послуг, які порушують законодавство, що застосовується, цей Договір або будь-який інший договір чи політику, що регулюють відносини між Компанією та Користувачем;
 2. Користувач не буде надавати неправдиву, неточну інформацію чи інформацію, що вводить в оману;
 3. Користувач не буде надавати інформацію, що належить іншій особі, або використовувати Особистий кабінет, що належить іншій особі як від свого імені, так і від імені третьої особи;
 4. Користувач не буде надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам, у тому числі – шляхом проведення онлайн-трансляцій та/або публікації матеріалів, що містять Контент (його частини), процес користування Послугами (їх складовими) тощо;
 5. Користувач не буде використовувати будь-який прилад, програмне забезпечення, алгоритм, файл, інший інструмент або технологію, включаючи, зокрема віруси, програми сповільненої дії чи програми-імітатори (боти), що призначені для заподіяння шкоди чи втручання у Послуги або Сайт;
 6. Користувач не буде збирати дані з Сайту ні авторизованими, ні неавторизованими способами з використанням автоматичних засобів (ботів, обхідних програм, скраперів чи аналогічних засобів), а також шляхом створення підроблених Особистих кабінетів, анонімних проксі-серверів, аналогічних засобів чи шляхом обходу технічних засобів для запобігання незаконній діяльності на Сайті. Користувач не може збирати дані з Сайту будь-яким іншим способом, включаючи збір даних вручну;
 7. Користувач не може здійснювати несанкціоноване використання Сайту, включаючи, зокрема, несанкціонований доступ до систем Компанії чи інше неправомірне використання будь-якої інформації, що розміщена на Сайті; а також
 8. Користувач не буде здійснювати жодних заходів, що викликають необґрунтоване чи непропорційно велике навантаження на технічну інфраструктуру Компанії, включаючи атаки типу «відмова в обслуговуванні», «спам» чи інші аналогічні небажані навантажувальні техніки.

5.4.2. Користувач  погоджується, що не буде розміщувати Матеріал, який:

 1. є явно образливим для інтернет-спільноти, наприклад, який пропагує расизм, жорстокість, ненависть чи заподіяння фізичної шкоди будь-якого виду будь-якій групі осіб чи окремим особам;
 2. принижує гідність або виправдовує приниження гідності будь-якої особи;
 3. включає спам, вірусні листи, небажані масові розсилки;
 4. поширює наклепницьку, неправдиву інформацію, що вводить в оману або пропагує незаконну діяльність чи поведінку, що є образливою, загрозливою, непристойною, ганебною, якщо Користувачу заздалегідь відомо про характер такої інформації;
 5. пропагує незаконне або несанкціоноване копіювання чужих творів, захищених авторським правом, наприклад, розміщення піратських файлів або посилань на них;
 6. містить посилання на сторінки з обмеженим доступом або доступом виключно за паролем, або приховані сторінки чи зображення;
 7. публічно демонструє неприйнятні речі чи інші матеріали (включаючи, наприклад, оголеність, зоофілію, порнографію, сцени насилля чи злочинної діяльності);
 8. включає матеріали, що мають на меті експлуатацію осіб віком до 18 років або до досягнення іншого повнолітнього віку у юрисдикції Користувача;
 9. надає інструкції щодо вчинення незаконних дій, зокрема виготовлення або купівлі незаконної зброї, порушення конфіденційності, створення або завантаження комп’ютерних вірусів тощо;
 10. створений терористичними групами чи такий, що підтримується ними, або є Матеріалом, який пропагує терористичні акти, включаючи вербування;
 11. запитує паролі або іншу особисту інформацію від Користувачів для використання у комерційних чи незаконних цілях;
 12. залучає інших Користувачів до комерційної діяльності (наприклад, конкурси, лотереї, бартер чи реклама).

5.5. Компанія залишає за собою право модерації комунікації між Користувачами та Компанією, шляхом, зокрема, але не обмежуючись, перевірки відповідності інформації (включаючи прикріплені файли) положенням цього Договору та законодавства України.

 1. Права та обов’язки Сторін

6.1. Права Користувача

 1. Користувач має право отримувати від Компанії Послуги, надання яких передбачається цим Договором.
 2. Користувач має право бути вчасно проінформованим щодо порядку надання Послуг та змін в умовах Курсу, якщо такі відбулися в процесі надання Послуг.

6.2. Обов’язки Користувача

 1. Користувач зобов’язаний здійснювати оплату Послуг на умовах, визначених цим Договором.
 2. Користувач зобов’язується дотримуватися правил, які можуть бути встановлені Компанією для проходження Курсів.
 3. Користувач зобов’язується чемно та коректно поводитися з представниками Компанії та третіми особами, які залучаються Компанією, а також з іншими клієнтами Компанії до моменту отримання від Компанії Послуг, в процесі та після отримання відповідних Послуг.
 4. Користувач зобов’язується не розміщувати матеріали, які є незаконними або можуть порушувати права, завдавати шкоди чи створювати загрозу безпеці інших Користувачів, Компанії, її представників чи третіх осіб.
 5. Користувач зобов’язується виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та цим Договором, зокрема обов’язки щодо конфіденційності та використання об’єктів інтелектуальної власності.

6.3. Права Компанії

 1. Компанія має право припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору в разі несвоєчасної та/або неповної оплати Користувачем вартості Послуг.
 2. Компанія має право припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору у разі порушення Користувачем умов конфіденційності та/або правил поведінки, що встановлені цим Договором або додатково Компанією.
 3. Компанія має право припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору в інших випадках, які самостійно визначаються Компанією на власний розсуд.
 4. Компанія має право реалізовувати інші права, надані їй згідно з цим Договором.

6.4. Обов’язки Компанії

 1. Компанія зобов’язується надавати Послуги Користувачеві на умовах, визначених цим Договором;
 2. Компанія зобов’язується забезпечити належну якість та належні умови надання Користувачеві Послуг, як це передбачено в рамках відповідних Курсів.

  7. Інтелектуальна власність

7.1. Контент та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті чи пов’язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об’єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об’єктами інтелектуальної власності Компанії та/або їх законних правовласників, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

7.2. Будь-яке використання Сайту, його частини, Контенту, інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті або пов’язані з Послугами, без попереднього письмового дозволу Компанії та/або їх законного правовласника є незаконним і може стати підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

7.3. Користування Послугами не надає Користувачеві прав інтелектуальної власності на Контент, документи чи інші матеріали, до яких Користувач може отримати доступ.  Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови Компанії чи їх законних правовласників від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали. Компанія та законні правовласники залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами.

7.4. Користувачу належать права інтелектуальної власності на об’єкти, які він самостійно та особисто створив протягом надання Послуг. Користувач не має майнових прав інтелектуальної власності, а саме – виключного права на використання об’єктів, на надання дозволу або встановлення заборони використання об’єктів, щодо об’єктів, які були створені ним за допомогою представників Компанії та/або третіх осіб, залучених Компанією, а також на частини об’єктів, які містять Контент.

7.5. Доступ до Контенту та будь-яких інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об’єктів у пам’ять обладнання Користувача, без права поширювати Контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

 1. Відповідальність

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

8.2. Незаконне або несанкціоноване використання Послуг або інше порушення умов цього Договору Користувачем будуть розслідувані, та до Користувача можуть застосовуватися заходи обмеження (блокування) доступу до функціональних можливостей Курсів.

8.3. Якщо в результаті порушення Користувачем будь-яких положень цього Договору Компанія зазнає збитків, то Компанія має право вимагати від Користувача повного виконання зобов’язань за цим Договором, повної компенсації збитків, включаючи відшкодування всіх витрат Компанії, а також зберігає право використовувати будь-які доступні способи правового захисту для відновлення становища, яке існувало до порушення прав Компанії.

8.4. Обмеження відповідальності

 1. Компанія не несе відповідальності за користування Користувачем будь-якими Послугами. За жодних обставин Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, несанкціоноване використання персональних даних Користувача третіми особами, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв’язку з використанням Сайту та його Контенту, до якого Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.
 2. b. Будь-яку інформацію та/або матеріали, доступ до яких Користувач отримує з використанням Сайту, Користувач може використовувати на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати.
 3. c. Інші Користувачі можуть розміщувати або передавати образливі або непристойні матеріали через засоби комунікації, доступ до яких надається як частина Послуг, і Користувач може мимоволі піддаватися впливу таких матеріалів. Компанія не несе жодної відповідальності за дії чи бездіяльність інших Користувачів (включаючи несанкціонованих), що виникли у процесі користування Сайтом чи будь-яким іншим способом.
 4. d. Компанія не несе жодної відповідальності за будь-яку відмову чи затримку у роботі Сайту чи наданні Послуг, що не залежить від Компанії.
 5. e. Компанія не несе відповідальності за збереження та захист інформації (включаючи прикріплені файли), що передається через текстові повідомлення (наприклад, при надсиланні запитів через електронну пошту Компанії, що визначена в цьому Договорі; надсиланні виконаних Тестових завдань).

  9. Відмова від гарантій

9.1. Компанія надає Послуги за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Компанія не приймає жодних зобов’язань та не надає жодних гарантій стосовно:

 1. змісту, повноти, надійності чи доступності Послуг;
 2. точності, надійності та якості Контенту, його відповідності очікуванням Користувача;
 3. комерційної чи іншої придатності Послуг чи Контенту для цілей Користувача;
 4. впливу Послуг на професійні здібності та навички Користувача;
 5. впливу Послуг на можливість подальшого працевлаштування Користувача;
 6. тривалості надання Послуг.

9.2. Контент має виключно інформаційний та ознайомчий характер. Компанія не надає жодних гарантій стосовно його повноти, своєчасності чи точності.

9.3. Послуги, що надаються в рамках цього Договору, не є юридичними послугами та не можуть розглядатися як юридична консультація.

9.4. Компанія не несе відповідальності за будь-які проблеми на Сайті, включаючи, але не обмежуючись системними помилками або іншими переривання, що можуть впливати на отримання, обробку, прийняття, завершення платіжних операцій чи користування Послугами.

9.5. Послуги можуть час від часу бути недоступними, затримуватися, обмежуватися чи надаватися повільніше, зокрема у зв’язку з:

 1. технічними несправностями серверів, мереж, обладнання (включаючи власний пристрій Користувача), телекомунікаційних ліній та з’єднань, іншого електронного чи механічного обладнання;
 2. збоєм програмного забезпечення, включаючи помилки, віруси, проблеми з конфігурацією, несумісність систем, додаткового програмного забезпечення (утиліт) або додатків;
 3. перезавантаженням системних потужностей;
 4. шкодою, що викликана механічною поломкою чи форс-мажором;
 5. перериванням (частковим або повним) електроживлення, іншого сервісного обслуговування;
 6. страйком або іншою зупинкою праці (частковою або повною);
 7. державними чи нормативними обмеженнями, рішеннями суду або іншим зовнішнім втручанням; або
 8. іншою причиною (як пов’язаною, так і не пов’язаною з будь-якою із вищенаведених), що не залежить від Компанії.

9.6. Компанія вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності та правоздатності Користувачів, однак не може гарантувати, що всі Користувачі досягли віку 18 років, а також не несе відповідальності за будь-який Контент чи інше користування Послугами особами, які не досягли 18 років або іншого повнолітнього віку у їхній юрисдикції, внаслідок порушення умов цього Договору.

9.7. Компанія залишає за собою право призупинити доступ до Сайту чи надання Послуг у будь-який час для здійснення оперативних, регуляторних, юридичних чи інших дій.

 1. Вирішення спорів

10.1. Спори

 1. Якщо між Сторонами виникає спір, мета Компанії – надати Користувачам нейтральний та економічно ефективний засіб швидкого вирішення спору.
 2. У разі виникнення спору Компанія рекомендує Користувачам спочатку зв’язатися з Компанією за наступною адресою електронної пошти a@legalitgroup.com або скориставшись іншими способами комунікації, що доступні на Сайті, щоб спробувати вирішити проблему напряму з Компанією.
 3. c. Будь-який спір чи претензія, що пов’язані з доступом Користувача до Сайту, користуванням Послугами чи іншим чином пов’язані з цим Договором, і які не можуть бути вирішені напряму між Сторонами, повинні бути розглянуті відповідним судом України.

10.2. Виключення з порядку вирішення спорів

10.2.1. Сторони погоджуються, що будь-який судовий спір повинен вважатися особистим спором між Компанією та Користувачем. У межах закону:

 1. жоден судовий процес не повинен бути об’єднаний з будь-яким іншим процесом;
 2. заборонено вирішувати будь-який судовий спір на груповій основі або з використанням групових процедур;
 3. заборонено передавати судовий спір представникам від імені широкої громадськості або іншим особам.

10.2.2. Сторони погоджуються, що вищевказані положення про обов’язкове вирішення спорів у судовому порядку не поширюються на наступні спори:

 1. будь-які спори, що мають на меті забезпечення дотримання або захисту будь-яких прав інтелектуальної власності, що належать Користувачеві або Компанії;
 2. за скаргами про вжиття заходів забезпечення позову.
 1. Інші положення

11.1. Строк дії Договору

Договір вважається укладеним з моменту виконання Користувачем дій, передбачених п. 2.3. цього Договору, та діє протягом всього строку користування Послугами.

11.2. Розірвання Договору

 1. a. Компанія має право у будь-який момент розірвати цей Договір в односторонньому порядку з підстав, що визначені цим Договором.
 2. b. Користувач має право в будь-який момент розірвати цей Договір, подавши запит на видалення свого Особистого кабінету шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти: a@legalitgroup.com. У такому випадку Користувач зобов’язується знищити весь Контент та будь-які інші матеріали, отримані через Сайт.

11.3. Право, що застосовується

Договір складений і повинен тлумачитись відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до законодавства України.

11.4. Цей Договір складений українською мовою, він не вимагає двостороннього підписання та є дійсним для Cторін в електронному вигляді.

11.5. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнане будь-яким судом або компетентним органом недійсним повністю або частково, цей Договір продовжить бути чинним у частині пунктів, що не визнані недійсними.

11.6. Інформація, що надається у процесі користування Сайтом та Послугами, не призначена для поширення чи використання фізичними чи юридичними особами у будь-якій юрисдикції чи державі, де таке поширення чи використання буде суперечити місцевому законодавству або нормативним актам, і яке вимагає юридичної реєстрації у такій юрисдикції чи державі. Користувачі, які мають доступ до Сайту та Послуг з інших юрисдикцій, роблять це за власною ініціативою і несуть особисту відповідальність за дотримання місцевих законів.

 1. Зворотній зв’язок

12.1. Ви маєте право звернутися до Компанії із запитаннями, що виникають у Вас з приводу використання Послуг або Сайту, шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти: a@legalitgroup.com або скориставшись іншими способами комунікації, що доступні на Сайті.