SEO Договір – урегулюй оптимізацію

 Ми розпочинаємо цикл статей про договори, що характерні для інтернет-простору. В цій статті ми детально познайомимось з договором на SEO-оптимізацію. Часто такий договір називають «договір пошукового маркетингу”. Предметом такого договору є послуги, що надаються для покращення позицій певного веб-сайту в пошукових системах при введені шукачем певних ключових слів в таку пошукову систему.

Перше запитання, що виникає –  Чи можна вважати SEO договір договором про надання послуг? З одного боку – так, адже в процесі пошукової оптимізації змінюється програмний код веб-сайту, контент та інші його структурні елементи. З іншого боку, існує думка, що SEO договір це договір про виконання робіт.

Вона базується на тому, що після виконання всіх робіт з пошукової оптимізації, замовник, тобто володілець сайту прагне отримати реальний результат, а саме покращення позицій свого ресурсу у випадку введення певних ключових слів в пошукову систему. Виникає логічне питання. Чи можна гарантувати такий результат?

SEO договір – визначаємо поняття

Оптимізатори здійснюють певні маніпуляції з ресурсом, які на їх думку, повинні покращити його позиції, але чи можуть вони контролювати Google чи Rambler? Звичайно ні, а значить не можуть гарантувати 100% результат. Саме тому, я вважаю, що договір на SEO-оптимізацію буде змішаним і включатиме як елементи договору на надання послуг, так і договору про виконання робіт. Далі ми розглянемо основні та найцікавіші нюанси, пов’язані з цим типом договорів.

Отже, перш за все, необхідно визначити, хто буде сторонами такого договору. Найчастіше ними виступають компанія, що володіє певним веб-ресурсом та компанія, що спеціалізується на наданні послуг з пошукової оптимізації. Зазвичай такі компанії є в формі товариства з обмеженою відповідальністю. Перш за все в договорі на пошукову оптимізацію необхідно визначити термінологію, адже цей договір є досить специфічним та потребує спеціальних знань для його розуміння. Такі визначення можуть бути наступними:

 • Веб-сайт (сайт) — програмно-дизайнерський комплекс, призначений для розміщення інформації та даних Замовника в мережі Інтернет.

 • Пошукова оптимізація — комплекс дій, спрямованих на покращення взаємодії сайту з пошуковими системами.

 • Глибока пошукова оптимізація веб-сайту — послуги пошукової оптимізації, які складаються з аналізу веб-сайту, надання відповідних рекомендацій щодо внесення змін в веб-сайт.

 • Пошуково-маркетинговий аудит — послуги з аналізу структури веб-сайту, визначення ефективних пошукових фраз, цільових сторінок та змін на сайті, необхідних для результативного та економного просування в пошукових системах.

 • Налаштування та обслуговування кампанії Google Adwords — послуги зі створення, налаштування та управління контекстною кампанією, спрямовані на отримання максимальної кількості цільових переходів на сайт. Контекстна реклама являється платною рекламою, яка з’являється в пошуковій системі вище загального списку веб-сайтів у випадку пошуку користувачем певних слів в мережі.

 • Просування веб-сайту в лідери пошукових систем — послуги з підвищення позицій веб-сайту по визначених фразах до рівня, визначеного у Додатку 1 . В такому додатку має бути прописана специфікація.

 • Пошуковий PR — послуги з підвищення позицій бажаних іміджевих матеріалів та зниження позицій повідомлень, які дискредитують діяльність компанії Замовника.

Права та обов’язки у договорі на пошукову оптимізацію

Оперуючи цими поняттями буде можливо скласти зрозумілий та коректний договір, який би був прийнятним для обох сторін. В предметі договору повинно бути зазначено, які саме послуги надаються, при цьому ефективним буде використання спеціальних технічних термінів, які було роз’яснено вище. Зокрема можна зазначити наступне: Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надавати послуги з пошукового маркетингу веб-сайту (веб-сайті).
Послуги з пошукового маркетингу включають: глибока пошукова оптимізація веб-сайту, пошуково-маркетинговий аудит, налаштування та обслуговування кампанії Google Adwords, просування веб-сайту в лідери пошукових систем, пошуковий PR. При цьому фактичні деталі таких послуг можна визначити в додатку до такого договору, який буде невід’ємною його частиною.

Цікавим фактом є те, що деякі з цих послуг будуть носити одноразовий характер, а деякі будуть надаватися на щомісячній основі. В цьому випадку виникає питання щодо актів прийому-передачі послуг. Деякі фахівці рекомендують використовувати наступну схему: акт прийому передачі послуг, що надаються на разовій основі підписувати через певну кількість днів, після фактичного надання таких послуг, а акт щодо послуг, що надаються на щомісячній основі підписувати, відповідно щомісячно.

Важливим в договорі пошукової оптимізації є детально розписати права та обов’язки сторін. Фактично в сайт Замовника повинно бути внесено безліч змін безпосередньо самим Виконавцем або Замовником, виконуючи всі вказівки Виконавця. Кінцевий результат багато в чому залежить від такої співпраці. В зв’язку з цим наведу основні та ключові права і обов’язки сторін в такому договорі. Отже, головними правами Замовника мають бути:

 1. Отримувати інформацію щодо методик, які застосовуються Виконавцем для пошукової оптимізації веб-сайту.

 2. У будь-який час перевіряти якість надання послуг Виконавцем, не втручаючись у його діяльність.

 3. Вимагати від Виконавця звіт про досягнуті результати.

 4. Вимагати інформацію про тарифи послуг Виконавця до початку надання послуг.

Існують різні методи пошукової оптимізації, деякі з яких можуть навіть включати чорний піар щодо сайтів конкурентів, тому Замовнику необхідно чітко розуміти, якими саме способами буде здійснюватися оптимізація його веб-сайту. Також важливими є можливість контролю та розуміння яка буде загальна вартість договору до початку надання послуг. Поруч з правами, повинні бути і обов’язки Замовника, зокрема найважливішими та критичними будуть наступні:

 1. Забезпечити внесення необхідних змін, рекомендованих Виконавцем, до сайту Замовника або надати доступ Виконавцю до сайту у необхідному обсязі (якщо це передбачено у Додатку №1).

 2. Оперативно готувати та передавати повну та достовірну інформацію, необхідну Виконавцю для якісного та своєчасного виконання зобов’язань згідно з Договором.

 3. Забезпечити призначення відповідального співробітника для взаємодії з Виконавцем.

 4. Своєчасно сплачувати та приймати послуги у відповідності до умов Договору.

 5. Слідкувати за додержанням законодавства України та інших країн щодо правомірності розміщення, опублікування та розповсюдження тієї чи іншої інформації на сайті та в мережі Інтернет.

Пункт 1 цих зобов’язань фіксує необхідність внесення змін до веб-сайту Замовника та спосіб їх внесення. В пункті 2 зафіксований обов’язок Виконавця надавати повну та достовірну інформацію щодо веб-сайту. У випадку неістинності даних, наданих Замовником, Виконавець може невірно обрати схему оптимізації, що відіб’ється на кінцевому результаті. Пункти 3 та 4 є стандартними, а в пункті 5 фіксується відповідальність Замовника за будь-яку інформацію, що знаходиться на його веб-сайті. Також необхідно визначити права та обов’язки іншої сторони – Виконавця.

Вважаю доцільним та необхідним визначити такі його права. «Виконавець має право не розпочинати або припинити надання послуг згідно з цим Договором: якщо Замовник не забезпечив внесення необхідних змін до сайту або не надав необхідний доступ до сайту (за умов, якщо це передбачено у Додатку №1); у разі несплати або несвоєчасної сплати Замовником абонентської плати або інших платежів за цим Договором; при наявності заборгованості Замовника за надані Виконавцем послуги; якщо Замовник не надав вчасно підписані Акти здачі-приймання наданих послуг; при порушенні Замовником інших умов Договору».

Таким чином, встановлюються гарантії Виконавця. У випадку невиконання пункту 1 з цього списку Замовником, Виконавець не зможе якісно та своєчасно надати послугу, а значить для цієї сторони цей пункт є критичним. Наступні пункти є доволі стандартними, але все ж також необхідні. Поряд з правами необхідно також встановити і обов’язки.

Для належного надання послуг за таким договором, вважаю за необхідне встановити Виконавцю наступні обов’язки:

1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.

2. Щотижня та щомісяця надавати Замовнику звіти про досягнуті результати.

3. Вжити усі необхідні заходи (в межах розміру абонентської плати) для досягнення запланованих результатів.

4. Не завдати шкоди формі, дизайну й наповненню веб-сайту Замовника. У разі, якщо втручання Виконавця може призвести до завдання шкоди веб-сайту, Виконавець передає вимоги до технічних робіт на веб-сайті представнику Замовника для відпрацювання та погодження.

5. Зберігати конфіденційність відомостей, що стали йому відомими у зв’язку з виконанням Договору.

6. Забезпечити призначення відповідального співробітника для взаємодії з Замовником.

7. Повідомити Замовника про зміну тарифів до початку фактичного надання послуг за цими тарифами.

Фактично всі пункти з цього списку є доволі стандартними, але вони зобов’язують Виконавця до належного та своєчасного виконання своїх обов’язків. Особливу увагу заслуговує пункт 4. Цей пункт захищає Замовника від непоправних негативних змін, які могли б бути здійснені Виконавцем в веб-сайті Замовника без погодження з останнім.

Авторське право та інші нюанси під час SEO

Сама пошукова оптимізація сайту означає внесення в його структуру/код/контент певних змін і такі зміни повинні бути узгоджені з Замовником. Також в договорі мають бути визначені вартість послуг і порядок розрахунків, умови конфіденційності, строк дії договору, строк надання послуг, нюанси авторського права, відповідальність сторін і заключні положення.

Вважаю за необхідне більш детально зупинитись на положеннях про авторське право. Наведу три необхідних, на мою думку, пункти, що мають бути зазначені в такому договорі щодо цього питання.

 1. Замовнику належать права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, які передані Замовником для надання послуг за цим Договором і мають використовуватися Виконавцем лише для виконання зобов’язань за цим Договором.

 2. Авторські права на всі програмні розробки, створені Виконавцем у рамках даного Договору, належать Виконавцю.

 3. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов цього розділу вони можуть бути притягненні до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.

Таким чином за кожною із сторін будуть закріплені авторські права, що належать безпосередньо їй. Також важливим елементом є те, що Виконавець не набуває власності на об’єкти інтелектуальної власності Замовника під час використання таких об’єктів в рамках надання послуг за цим договором.

З іншого боку  – можна також зафіксувати і перехід авторських прав на створені частини веб-сайту до Замовника, в залежності від домовленостей сторін.

Всі інші положення такого договору є стандартними і характерні і для інших договорів, тому не вважаю за необхідне детально на них зупинятися. Однак важливим буде проаналізувати Додатки до такого Договору (далі Додатки, а окремо – Додаток), в яких конкретизуються умови надання послуг.

Мета оптимізації та ризики у SEO договорі

Однак перед цим слід звернути увагу на ще один цікавий момент, а саме мету такої пошукової оптимізації. З одного боку все зрозуміло і метою є підвищення рейтингу веб-сайту в певній пошуковій системі при введені користувачем певних слів чи словосполучень, але з іншого виникають наступні питання:

 1. Чи прямо пропорційне таке підвищення рейтингу підвищенню кількості користувачів, що відвідають веб-сайт Замовника?

 2. Чи буде більшість таких користувачів цільовою аудиторією (особам, на яких з маркетингової точки зору найбільш направлені(розраховані) товари/послуги) Замовника?

 3. Чи підвищиться кількість продажів товарів/послуг Замовника в результаті такої оптимізації?

Відповідаючи на ці запитання, необхідно взяти до уваги те, що до зобов’язань Виконавця входить лише оптимізація сайту в пошукових системах. Дати позитивну відповідь можна лише на перше запитання зі списку, а на останні два однозначної відповіді дати неможливо. Розрізняють два типи оптимізації – оптимізація під користувачів та машинна оптимізація (для пошукових систем). Оптимізація під користувачів або в customizedoptimization (англ.) має на меті «відточити» веб-сайт під користувачів. Зробити їх перебування там комфортним та зацікавити їх доступно написаним контентом. На мою думку, лише вдалий симбіоз двох типів оптимізації дозволить дати позитивну відповідь на всі три запитання, що наведені вище.

Отже конкретизувати самі послуги та етапи їх надання необхідно в Додатку 1 до Договору. До таких послуг будуть відноситись: аналіз структури веб-сайту та джерел трафіку тематики, надання загальних рекомендацій до структури та коду сайту, визначення цільових сторінок та змін на сайті, необхідних для результативного та економного просування в пошукових системах.

Також послугою буде контроль впровадження рекомендацій. У випадку впровадження Замовником всіх рекомендацій Виконавця, можна переходити до наступного етапу надання послуг. Особливістю є те, що тепер такі послуги будуть націлені на досягнення конкретного результату. Саме тому деякі фахівці визначають договір на пошукову оптимізацію сайту як договір про виконання робіт. Отже Виконавець буде зобов’язаний зробити наступне: виведення веб-сайту в першу десятку результатів пошуку за переліком ключових фраз, який буде сформований на попередньому етапі надання послуг та узгоджений сторонами в Додатку 2 та пошукове просування веб-сайту з метою отримання довгострокового результату за переліком узгоджених ключових фраз.

Також вважаю за необхідне деталізувати результат в договорі на пошукову оптимізацію наступним чином: Виконавець гарантує: на етапі просування веб-сайту Замовника в першу десятку результатів пошуку за переліком узгоджених ключових фраз — виведення на узгоджені позиції не менш ніж 80% ключових фраз. Решта 20% ключових фраз за домовленістю сторін можуть бути виведені на узгоджені позиції впродовж додаткового часу, при цьому Виконавець має право замінити їх на альтернативні. Таким чином буде зафіксований необхідний результат.

При цьому можна коректувати цифри в бік збільшення чи зменшення в залежності від того, про що домовляються сторони. Самі ж ключові фрази будуть визначені в Додатку 2 до Договору. Такими ключовими фразами зазвичай є словосполучення, які користувачі вводять в певну пошукову систему для пошуку потрібної інформації. Наприклад – «купити стіл дешево» чи «стілець для дому». Для Замовника такі фрази будуть актуальними, якщо він надає послуги/продає товари, пов’язані з цією галуззю. Також в договорі на пошукову оптимізацію необхідно визначити пошукову систему, для якої і буде проходити оптимізація сайту. Це є необхідним, адже різні пошукові системи використовують різні алгоритми пошуку та принципи обробки результатів.

Замість висновку

На сьогодні існує багато проблем, пов’язаних з пошуковою оптимізацією. Деякі експерти навіть вважають це явище прогалиною в електронній комерції. На мою думку пошукова оптимізація це невід’ємна частина інтернет-технологій і тому необхідне чітке правове регулювання цього феномену. Вважаю, що в договорі сторонам цілком до снаги прописати всі можливі ризики та умови для забезпечення належного виконання договору. Деякі з ключових моментів я наводив вище.

У випадку необхідності розробки договору спеціально для Вашого випадку – звертайтеся🙂

  Твоє запитання ІТ юристам


  Отримуй сповіщення про нові статті :)