Fixed price ІТ аутсорсинговий контракт

Fixed price (з фіксованою ціною) договір або як його ще називають Waterfall контракт (WTF) – це проектний договір на розробку програмного забезпечення, в якому сторони домовилися про результати роботи в Технічному завданні (Statement of Work) ще на початку своїх робочих відносин. Контракт WTF – це чудовий варіант для тих, хто вже має бачення розробленого програмного забезпечення з усіма зобов’язаннями, правами та обов’язками під час виконання проекту. В цій статті ми хотіли б звернути увагу на його особливості та зазначити важливі положення, які мають обов’язково стати частиною вашого договору. Коротко, ми говоритимемо про наступні моменти ІТ контракту з фіксованою оплатою:

 1. Визначення;
 2. Предмет договору;
 3. Передача Результатів послуг;
 4. Порядок оплати;
 5. Права інтелектуальної власності;
 6. Відповідальність та Конфіденційність;
 7. Гарантії;
 8. Технічне завдання (Statement of Work) та Акт наданих послуг.

Визначення

На початку договору можна визначити найчастіше використовувані терміни та дати їм визначення. Це дозволить договірним сторонам однаково розуміти формулювання договору. Наприклад, ви можете дати дефініцію Результатам послуг, Технічному завданні, послугам, матеріалам замовника тощо.

Предмет договору

Предмет договору є основною частиною кожного контракту. Якщо ви розробник програмного забезпечення (фізична особа-підприємець), послуги повинні надаватись виключно в межах вашого КВЕДу. Зазвичай це включає в себе консультування, розробку, доставку, тестування, обслуговування та підтримку всіх результатів, попередньо визначених в Технічному завданні. Важливо мати положення, які б регулювали питання внесення змін до обсягу та виду завдань. Можете заборонити вносити зміни до вже узгодженого Технічного завдання (що не є вигідним для двох сторін контракту) або дозволити вносити правки за письмовою згодою виконавця та замовника.

Доцільно також включити положення про можливість залучати підрядників виконавцю та одразу ж визначити специфіку відносин підрядника-субпідрядника в разі, якщо таке право буде надано. Наприклад, ви можете зазначити наступне формулювання в своєму договорі на розробку програмного забезпечення:

“Підрядник може призначити та/або передати виконання послуг або будь-які його права та/або зобов’язання субпідрядникам згідно з цим Договором без попередньої письмової згоди замовника за умови, що кожен такий субпідрядник повинен письмово погодитись з умовами, щонайменше настільки ж суворими та обмежувальними, як і умови цього Договору. Якщо субпідрядник не виконає своїх зобов’язань, Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за виконання зобов’язань субпідрядника.”

Передача результатів послуг

Іншим важливим положенням є процедура передачі Результатів послуг. Радимо звернути увагу на наступні моменти:

 1. передача;
 2. прийняття;
 3. відмова від прийняття Результатів послуг.

Перш за все, потрібно вибрати ресурс, на який будуть завантажені Результати. Після завантаження Результатів підрядник повинен надати замовнику Акт наданих послуг не пізніше встановленої дати, зазначеної в Технічному завданні (якщо така є) або іншої дати, узгодженої сторонами.

По-друге, ми радимо вказати точну кількість днів, протягом яких надається інформація про прийняття чи відмову від Результатів послуг. Якщо замовник приймає Результати (або їхню частину), підписується Акт наданих послуг, копія якого надається підряднику.

І по-третє, якщо Результати вже були відхилені (через певну невідповідність Технічному завданню), радимо зазначити в договорі зобов’язання замовника повідомити письмовим повідомленням (електронною поштою) про це з поясненням причин його відхилення та необхідні правки для внесення. Не забудьте вказати період протягом якого повинно надаватись таке повідомлення .

Порядок оплати

Однією з основних особливостей договору з фіксованою ціною є попередньо визначена оплата. Зазвичай, сторони договору погоджуються, що замовник оплачуватиме заздалегідь визначену вартість послуг, визначену в Технічному завданні, протягом n-кількості днів після підписання Акту наданих послуг.

Що з оплатою, якщо Waterfall контракт був розірваний? Наслідки такий дій повинні бути узгодженими заздалегідь, щоб уникнути можливих судових тяганин з цього приводу. Іноді сторони просто додають до договору положення про те, що замовник зобов’язаний сплатити частину вартості послуг, виконаних до розірвання цього договору, пропорційно загальному обсягу робіт.

Права інтелектуальної власності 

Це найважливіша частина будь-якого ІТ контракту між розробником програмного забезпечення та замовником. В інтересах замовника – отримання всіх прав інтелектуальної власності саме з моменту створення Результатів послуг підрядником. Додатковим підтвердженням передачі всіх прав ІР може слугувати завантаження Результатів до ресурсу або, наприклад, підписання Акту наданих послуг.

Важливо прописати момент надання ліцензії. Таким чином, рекомендуємо включити в договір наступне формулювання:

“Виконавець  передає Замовнику всі виключні майнові авторські права на все програмне забезпечення, включаючи, але не обмежуючись правами на всі комп’ютерні програми та/або їх частини, будь-які інші частини (елементи) вихідного та/або об’єктного коду, а також на всі інші об’єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем за цим Договором, а саме виключне право на використання об’єктів та виключне право на дозвіл або заборону будь-якого використання, розпорядження та переробку об’єктів без обмеження за часом і територією використання,  у тому числі права, які існують на сьогоднішній день або існуватимуть у майбутньому”.

Іноді замовник забезпечує виконавця певними матеріалами. Тому, рекомендуємо зобов’язати виконавця не відтворювати, розголошувати чи поширювати будь-які матеріали замовника в будь-якій формі чи способом, за винятком необхідних для надання послуг.

Відповідальність та конфіденційність

Сторони використовують різні положення щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності, порушення зобов’язань щодо припинення договору, зобов’язань з відшкодування збитків тощо.

Сторони контракту приділяють значну увагу власній конфіденційній інформації, яка розкривається під час виконання проектного договору, а тому може бути розголошеною третім сторонам. Щоб вберегти себе від цих неприємних ситуацій, у договорі з фіксованою ціною зазначайте, що кожна сторона вживатиме розумних запобіжних заходів для захисту конфіденційної інформації, отриманої від іншої сторони, а також те, що запобіжні заходи будуть принаймні еквівалентні тим, які приймає така сторона для захисту своєї власної конфіденційної інформації подібного типу.

Усталена практика показує, що основним впливовим фактором нерозголошення інформації залишаються високі штрафи. То ж, прописуйте такий штраф, який вважатимете ефективним. Зазвичай він починається з 10 000 $.

Гарантії

Відповідно до цього розділу, обидві сторони гарантують виконання Waterfall договору з найкращими намірами. Наприклад, і підрядник, і замовник гарантують, що ці договори з фіксованою ціною будуть належним чином виконані, а результати робіт передані у визначені терміни.

Ви можете обов’язково включити окремі положення для підрядника та замовника відповідно, які вважаєте за потрібне 🙂

Технічне завдання та акт наданих послуг

Технічне завдання та Акт наданих послуг вважаються найважливішими невід’ємними частинами Fixed price договору.

Технічне завдання – частина контракту з фіксованою ціною, яка потребує найбільшої уваги. SoW – це документ, який фіксує та визначає кожен етап вашого процесу розробки програмного забезпечення. Усі послуги, заходи, результати, строки/основні етапи, вартість послуг повинні бути визначені там. Ми рекомендуємо спершу скласти та підписати цей документ, а вже потім – основний договір.

А як щодо Акту наданих послуг? Цей документ важливий для замовників, оскільки він є необхідним документом для фізичних-осіб підприємців відповідно до законодавства. Це також надійне документальне підтвердження того, що всі послуги за укладеним договором були виконані своєчасно та належним чином, й ніяких зауважень зі сторони замовника немає. Підписавши, сторони заявляють, що не мають претензій один до одного. Замовник у свою чергу може додатково вказати, що виконавець цим самим ще раз підтверджує перехід всіх прав інтелектуальної власності на результати послуг без обмежень у часі, території та сфері використання.

Безумовно, є багато інших важливих положень, які повинні стати частиною договору з фіксованою ціною. Ми ж наполегливо рекомендуємо зв’язатися з юристами перед підписанням такого договору, аби надійно захистити всі свої права. Завжди пам’ятайте: договір – це перше, до чого звертаються сторони у разі виникнення будь-яких суперечок.

  Твоє запитання ІТ юристам


  Отримуй сповіщення про нові статті :)