Договір на розробку програмного забезпечення – ризики для сторін.

Ще до недавнього часу договори між розробником та замовником сприймались як лишня формальність, і сторони взаємодіяли на свій страх і ризик, закріплюючи домовленість рукостисканням (у кращому випадку).

Сьогодні ж договори на розробку програмного забезпечення  – це звична справа, що вже є маленькою перемогою. Однак не поспішайте радіти. Дядечко Google люб’язно пропонує безліч шаблонних договорів, а далі як у тій пісні: «я тебя слепила из того что было». Як наслідок, маємо договори-франкенштейни, які породжують ризики для обох сторін, що може вилізти боком.

Отож, сьогодні поговоримо про деякі важливі моменти, на які потрібно звернути увагу при укладенні договорів на розробку програмного забезпечення, щоб уникнути можливих ризиків у майбутньому.

Кастомізуємо все

У договорі на розробку ПЗ зазвичай присутній розділ з дефініціями основних понять: «результат», «дефект», «система», «ресурс» та ін. Це має важливе значення, зокрема при виникненні спору за договором. Доцільно максимально кастомізувати цей розділ,  не лінуйтесь прописати всі визначення, які мають значення у вашому конкретному випадку.

Наприклад:

Результати – це програмне забезпечення та/або будь-які інші частини (елементи) вихідного та/або об’єктного коду, що розроблені Виконавцем під час виконання цього Договору та відповідають умовам Технічного завдання.

Предмет договору

Щоб уникнути ризику почути від виконавця: «это мы не проходили, это нам не задавали», потрібно максимально деталізувати скоуп послуг, які будуть надаватись у рамках конкретного договору. Не обмежуйтесь загальним формулюванням, як-от: «Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати послуги з розробки програмного забезпечення».

Специфікація послуг може бути наведена як самому тексті договору, так і в додатку до нього:

Сторони узгодили, що обсяг, конкретні види (специфікація) Послуг, методи їх надання, строки та вартість наданих Послуг взаємно узгоджуються у відповідному Додатку до цього Договору, який є невід’ємною частиною Договору, та за допомогою Системи, та інших засобів комунікації, включно з електронною поштою.

Фінансове питання

Замовник спить спокійно, коли точно знає,  з якою сумою коштів доведеться розлучитись. Тому досить часто у договорі на розробку ПЗ надається перевага чітко встановленій вартості послуг (fixed-priced contract). У такому випадку замовник знає, які витрати його чекають.

Втім, не все так чудово, як здається на перший погляд. Справа у тому, що розробка програмного забезпечення чи іншого IT-продукту має свої особливості, і точно визначити об’єм завдань, які потрібно виконати, щоб досягти бажаного результату, буває складно. Часто на проміжному чи кінцевому етапі прийняття послуг замовник розуміє, що потрібні корективи, і звісно бажає, щоб їх внесли. Розробник у свою чергу чомусь не бажає «допиляти»/змінити код на благодійних засадах. Відтак, маємо ситуацію, коли або доплачуй, або радій тому що є.

Щоб уникнути такої ситуації, фіксовану оплату слід застосовувати тоді, коли проект (чи вже проєкт) не є складним чи нестандартним. Та й в такому випадку має сенс приймати результати послуг та здійснювати оплату  поетапно.

Якщо ж сторони розуміють, що на етапі укладення договору взагалі неможливо точно визначити всі завдання, які мають бути виконані для досягнення результату, і в процесі надання послуг ці завдання можуть змінюватись/доповнюватись,  краще обрати іншу систему розрахунків, а саме розрахунок по факту виконаних завдань (Time&Materials pricing).

Описані вище моделі оплати послуг розробки залежать від обраної сторонами форми співпраці – на основі Agile чи Waterfall принципів. Щоб детальніше ознайомитись – тицяйте сюди.

Як прийняти послуги?

Сторони погодилися, що належне надання Послуг за цим Договором означає передачу Результатів, що не містять Дефектів, шляхом їх завантаження на Ресурс.

Це стандартний пункт у договорі, і такий спосіб передачі результатів розробки є найзручнішим. Однак, для того, щоб уникнути можливих запитань від фіскальних органів, доцільно також включити у договір пункт про Акт прийому-передачі послуг як підтвердження факту передачі результатів замовнику:

Передача Результатів Виконавцем Замовнику оформлюється Актом прийому-передачі, який надсилається Замовнику протягом ___ днів після надання Послуг відповідно до умов Договору. Акт прийому-передачі підписується Замовником та надсилається Виконавцю протягом ____ днів після отримання.

Також не слід випускати з уваги строк після отримання результатів та до оплати, протягом якого замовник може повідомити виконавця про невідповідність отриманих результатів умовам Договору/технічного завдання:

Результати вважаються отриманими та схваленими Замовником, якщо Замовник не повідомляє Виконавця про Дефекти та/або невідповідності вимогам, зазначеним у Договорі протягом _____ днів та оплачує Послуги, як описано в Договорі.

Або:

Оплата Послуг у відповідності до умов цього Договору свідчить про факт відсутності у Замовника претензій щодо наданих Послуг.

Зверніть увагу, що у випадку, коли протягом такого строку виконавця не було повідомлено, що не все ОК, замовник не зможе апелювати до неналежного надання послуг.

Передача  майнових прав інтелектуальної власності

Автором програмного забезпечення є розробник, і, відповідно до ЗУ «Про авторське право і суміжні права», його право авторства виникає з моменту створення об’єкта, тобто відповідної програми. Однак в договорі слід зазначити, яким чином і коли відбувається передача майнових прав інтелектуальної власності на створений об’єкт замовнику. Існує два варіанти – з моменту створення або з моменту оплати. Зрозуміло, що кожен варіант є більш вигідним для однієї зі сторін:

Всі виключні права інтелектуальної власності на Об’єкти передаються Виконавцем Замовнику після повної оплати Послуг Замовником відповідно до умов Договору.

Або:

Усі виключні майнові авторські права на Об’єкти в повному обсязі переходять від Виконавця до Замовника з моменту створення таких об’єктів.

Для уникнення потенційних ризиків виникнення претензій автора щодо винагороди, потрібно обов’язково обумовити, що оплата послуг за договором включає авторську винагороду:

Виконавець розуміє і погоджується, що авторська винагорода Виконавця за передання Замовнику будь-яких створених Виконавцем об’єктів інтелектуальної власності входить до суми відповідних платежів за надані Послуги за цим Договором.

Конфіденційність

Делікатна тема кожного договору на розробку програмного забезпечення. Замовник переживає, щоб розробник, який допущений до сакральних таємниць його бізнесу, тримав рота на замку.

У кожному конкретному випадку потрібно чітко та детально прописувати обсяг та зміст конфіденційної інформації. Наголошуємо, що не бажано визначати таку інформацію у  формі вичерпного переліку, створіть для себе «можливість відступу», додавши  «….чи будь-яка інша інформація, визначена Стороною як конфіденційна».

Окрім умов про конфіденційність як частини договору, сторони можуть обрати шлях укладення окремого договору – Non-disclosure agreement (NDA).

Чуєте запах? Ммм, здається, пахне трудовими відносинами

Багато роботодавців для перекладення податкового тягаря на плечі працівника та спрощення процесу «прощання» з ним при наявності фактичних трудових відносин укладають цивільно-правовий договір. Інспектор праці може завітати на чай, та головне, щоб він не пішов з усмішкою переможця. Втім, коли ви вступаєте саме у цивільні відносини з надання послуг розробки програмного забезпечення, переживати не варто.

Договір на розробку ПЗ доцільно під зав’язку нафарширувати умовами, які прямо протирічать умовам трудового договору.

По-перше, включаємо умову про виключну відповідальність виконавця за сплату всіх податків та зборів:

Виконавець гарантує, що самостійно сплачуватиме всі податки, збори, інші обов’язкові платежі з винагороди, виплаченої йому за цим Договором, у розмірі, порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

По-друге, передбачаємо право виконавця залучати третіх осіб до виконання договору:

Виконавець має право залучати третіх осіб до виконання цього Договору тільки за письмовою згодою Замовника, залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їхніх дій.

По-третє, вказуємо на відсутність у замовника обов’язків щодо соціального страхування, відпусток, лікарняних і т.д.:

Виконавець гарантує, що він не має претензій до Замовника за цим Договором або в зв’язку з ним, щодо оплати відпустки, щодо виплат у порядку соціального страхування, компенсацій, пов’язаних з втратою здоров’я або працездатності та будь-яких інших виплат, окрім тих, що передбачені цим Договором.

Також доцільно передбачити штрафні санкції за неналежне виконання умов договору виконавцем:

Виконавець за неналежне надання Послуг зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі подвійної вартості Послуг, що була нарахована за попередній календарний місяць.

Отож, пам’ятайте, що надійний договір на розробку програмного забезпечення – це договір, розроблений «під вас». Доручіть цю справу професіоналам та спіть спокійно.

    Твоє запитання ІТ юристам


    Отримуй сповіщення про нові статті :)