Спір за фотографії: Захист авторських прав

Сьогодні комерційна фотозйомка є прибутковим бізнесом. Щодня збільшується кількість товарів та послуг, які рекламуються в Інтернеті та соціальних мережах. Більшість рекламних матеріалів щодо таких товарів та послуг використовують фото для візуального наповнення.

Проте що робити, якщо вашу фотографію вкрали або використали незаконно? Як фотографу захистити права на фотографію? Пропонуємо розібратися у цих питаннях.

Авторські права на фотографії

Фотографії за своєю правовою природою є творами, тобто оригінальними результатами інтелектуальної (творчої) діяльності людини. Створення будь-якого твору призводить до того, що у його автора виникають авторські права.

В свою чергу, авторські права на твір поділяються на особисті немайнові та виключні майнові права автора.

Особисті немайнові права автора включають наступні права:

 • вимагати визнання свого авторства щодо твору та його примірників;
 • забороняти згадувати його ім’я під час публічного використання твору (право на анонімність);
 • вибирати, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма автора на творі, його примірниках і під час публічного використання твору;
 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому якій зміні твору, що може зашкодити честі і репутації автора.

Виключні майнові права автора включають наступні права:

 • виключне право використовувати твір;
 • виключне право надавати дозвіл на використання або забороняти іншим особам використовувати твір.

Авторські права на фото виникають з моменту створення фотографії. Таким чином, з моменту створення будь-якої фотографії, інші особи мають право використовувати таке фото лише за згодою автора. Використання фотографії будь-яким іншим чином у комерційних цілях є протиправним.

Окрім того, будь-який фотограф має право вимагати від третіх осіб сплатити авторську винагороду за те, що фотограф надає їм право використовувати фотографії, авторські права на яку належать фотографу.

Кейс: ви фотограф та робили фотосесію на замовлення. Після фотосесії, за згодою замовника, ви розмістили декілька фото у своєму портфоліо в Instagram. Через декілька днів інша Instagram сторінка, яка рекламує курси англійської мови, використала ваше фото для свого посту, не запитавши вас.

Ви пишете власнику сторінки з вимогою видалити фото або заплатити вам кошти за його використання, адже використання фото у рекламі без вашої згоди – порушення особистих майнових авторських прав. Власник сторінки прибирає фото.
Як захистити
авторські права на фотографії?

Захист авторських прав – це процес, який може включати цілий ряд заходів. Такі заходи можна умовно поділити на превентивні заходи та заходи, які вживаються за фактом правопорушення.

До превентивних заходів, які дозволяють захистити авторські права на фотографії, належать наступні:

 • Використання знаку копірайту

Мабуть, усім відомий знак © – він є графічним позначенням слова «copyright», тобто «авторські права». З метою превентивного захисту авторських прав, на кожній фотографії, а також на кожному примірнику усіх фото слід вказувати наступну інформацію:

 • знак ©;
 • ім’я автора;
 • рік першої публікації фото.

Приклад: © Ivan Liaskivskyi, 2021.

 • Наявність договорів з командою

У випадку, якщо створювати фотографії фотографу допомагають інші особи або команда, слід обов’язково укласти з такими особами угоди, відповідно до яких вони передають фотографу авторські права або частину авторських прав на фотографії, у процесі створення яких вони брали участь.

Пропонуємо розглянути приклад захисту авторських прав на фотографію, що зазначена нижче:

Перш за все, перед публікацією фото слід проставити на ньому знак копірайту. У нижньому правому куті фотографії, що приведена вище, міститься знак копірайту автора, який містить знак ©, ім’я автора та рік першої публікації фото.

Далі, варто оцінити зміст та наповнення фото. На вищезазначеній фотографії зображені дві професійні моделі, вони знаходяться у спеціальній локації, яка декорована спеціально для проведення фотосесії з цими моделями. Окрім того, одяг моделей стилізований під задум та концепцію фотосесії.

Таким чином, у даній ситуації ми маємо наступних суб’єктів, що були залучені у процес створення фото:

 • моделі – як особи, які зображуються на фото, проте які під час фотозйомки виконували чіткі вказівки фотографа та не зробили свій творчий внесок у створення фото;
 • дизайнер інтер’єру – особа, яка була відповідальні за оздоблення інтер’єру фотолокації, окремі елементи якого зображені на фото та складають його невід’ємну частину;
 • костюмер – спеціаліст, що був відповідальним за підбір одягу моделей, оскільки зображення одягу є частиною фотографії;
 • фотограф – особа, яка своєю творчою працею створює фотографію як комплексний фінальний об’єкт авторського права.

Автору слід заключити угоди з дизайнером інтер’єру та костюмером, відповідно до умов яких фотографу будуть передані виключні майнові права на дане фото. Якщо ж автор безпосередньо не здійснював фотозйомку, а фотографія була зроблена найманим фотографом – аналогічну угоду слід також обов’язково укласти із фотографом.

Трошки іншою є ситуація з моделями: оскільки моделі не здійснювали творчий внесок у створення фото, у них не виникає авторських прав щодо такої фотографії. Проте, зображення моделей – це центральний елемент фотографії. У зв’язку із цим, з моделями слід укласти угоду, відповідно до умов якої моделі надаватимуть автору фотографії право використовувати їх зображення на фотографії. Зазвичай, такі угоди укладаються у формі модельних релізів (англ. model releases).

Реєстрація авторських прав

Реєстрація авторських прав не впливає на факт їх виникнення, оскільки авторські права виникають з моменту створення твору. Проте, ця процедура дозволяє додатково зафіксувати факт створення твору, особу автора та передати державі копію твору для публічного зберігання.

У деяких юрисдикціях, наприклад в США, реєстрація авторських прав впливає на обсяг процесуальних прав позивача при захисті авторських прав у суді.

Фейл: американський інтернет-ресурс регулярно без вашого дозволу використовує ваші фотографії для ілюстрації власних новин. В процесі переговорів не вдалося досягти бажаного результату, тому ви вирішуєте подати позов до інтернет-ресурсу.

 Ви звертаєтесь до адвоката в США, проте він повідомляє вам, що оскільки у вас не зареєстровані авторські права на фотографії – відповідно до статті 411 Copyright Act, який діє в США, ви не маєте права подати позов до суду про захист особистих майнових авторських прав. 

Натхненням для прикладу слугував кейс Gold Value International Textile Inc. v. Sanctuary Clothing LLC, USA.


Захист авторських прав у досудовому порядку

У випадку, якщо права фотографа були порушені, захистити авторські права можна не тільки шляхом звернення до суду, проте й за допомогою досудового врегулювання спору.

Слід виокремити два основних алгоритми досудового захисту авторських прав на фотографії:

 • Звернення з листом-претензією до порушника

Направлення претензії в адресу порушника – один із засобів вирішити спір щодо порушення авторських прав у досудовому порядку. У такій претензії слід зазначити наступне:

 • вказати фотографію, права на яку порушуються;
 • надати докази наявності у фотографа авторських прав;
 • пред’явити вимогу негайно припинити порушення авторських прав, у тому числі – з виплатою компенсації за незаконне використання фотографії.
 • Направлення скарги в адресу веб-сайту/платформи/сервісу, за допомогою якого здійснюють порушення

Інститут такої скарги започаткував Digital Millennium Copyright Act – DMCA – прийнятий в США у 1998 році. DMCA скарга може бути направлена у випадках, коли порушник використовує платформу третіх осіб для порушення авторських прав. Приклад такої ситуації приводиться на малюнку нижче:Захист прав на фотографії в суді

Якщо існує необхідність захистити авторські права, суд – один із можливих варіантів. Звернутися до суду за захистом авторських прав можна як після вжиття заходів досудового захисту авторських прав, так і одразу після вчинення порушення прав автора.

Захист авторських прав в суді може здійснюватися у судах наступною юрисдикції:

 • у судах загальної юрисдикції – у разі, якщо однією зі сторін спору є фізична особа або спір стосується захисту особистих немайнових прав фотографа;
 • у судах господарської юрисдикції – якщо сторонами спору є суб’єкти господарювання (компанія, ФОП) або спір стосується підприємницької діяльності, внаслідок якої було порушено авторські права.

Відповідальність за порушення авторських прав на фотографії

Власник авторських прав на фотографію, чиї авторські права були порушені, в позовній заяві може вимагати відшкодування матеріальної шкоди одним із наступних чинів:

 • зобов’язати порушника відшкодувати збитки, включаючи упущену вигоду;
 • стягнути з порушника дохід, отриманий внаслідок порушення авторських прав на фото;
 • зобов’язати порушника виплати власнику авторських прав компенсацій за вчинене порушення.

У будь-якому із трьох вищезазначених випадків, власник авторських прав також має право вимагати відшкодування моральної шкоди, яка була завдана внаслідок неправомірного використання фотографії.

Кейс: власник сторонньої сторінки у Facebook без вашого дозволу створив та продає мерч, у якому використовуються зроблені вами фотографії. Ви подаєте позов до суду та просите стягнути з власника Facebook сторінки увесь дохід, отриманий ним від продажі мерчу, у якості матеріальної компенсації відшкодувати завдану вам моральну шкоду: через стрес у вас погіршився стан здоров’я, у зв’язку із чим ви провели декілька днів у лікарні та здійснили ряд дороговартісних обстежень. Суд, розглянувши справу, задовольнив ваші позовні вимоги.

Натхненням для прикладу слугував кейс Masck v. Sports Illustrated, et al.

Висновок про те, яка зі стратегій дій є найбільш доцільною у тій чи іншій ситуації, необхідно аналізувати фактичні обставини, що стосуються порушення авторських прав на фотографію.

Кейс: спір за фотографію із інтернет-ресурсом

Для того, щоб проілюструвати практичне застосування вищезазначеної інформації, пропонуємо проаналізувати ситуацію можливого спору з інтернет-ресурсом, який розмістив на своєму сайті вашу фотографію без вашого дозволу.

Крок №1: збір доказів

Для того, щоб довести то факт, що ви є автором незаконно використаної фотографії, вам необхідно мати відповідні докази. Доказом може слугувати факт публікації фотографії, захищеної знаком копірайту, який ідентифікує вас як автора фото. Окрім того, у якості доказів можуть слугувати модельні релізи на фото (якщо на фото зображені моделі), угоди про передачу авторських прав на фото (якщо ви придбали фото у іншої особи або фото створювалося групою осіб), вихідні необроблені файли фотографії, свідоцтво про реєстрацію авторського права на фото тощо.

Крок №2: подача DMCA скарги в адресу інтернет-ресурсу

В адресу відповідного інтернет-ресурсу необхідно надіслати DMCA скаргу, у якій зазначити наступне:

 • відомості про заявника: ім’я/найменування, місце проживання/реєстрації, email, якщо заявником є компанія – також ідентифікаційні дані про реєстрацію компанії;
 • інформація, яка дає змогу ідентифікувати фотографію, авторські права на яку були порушені;
 • вмотивоване твердження про наявність у заявника авторських прав на таку фотографію із посиланням на підстави виникнення таких прав та строк їх дії;
 • гіперпосилання на сторінку/розділ веб-сайту інтернет-ресурсу, де розміщена фотографія;
 • вимогу про блокування доступу до фотографії на веб-сайті інтернет-ресурсу;
 • твердження заявника, що наведена в заяві інформація є достовірною, а наявність у заявника прав, про порушення яких заявлено, перевірена адвокатом, за представництвом (посередництвом) якого подається заява.

Окрім того, в DMCA скарзі також можна зазначити дані про хостинг-провайдера веб-сайту інтернет-ресурсу (найменування, email).

Крок №3: подача DMCA скарги в адресу хостинг-провайдера інтернет-ресурсу

У разі, якщо інтернет-ресурс жодним чином не відреагує на DMCA скаргу або відмовиться використовувати вашу фотографію без отримання вашого дозволу та виплати авторської винагороди, одним із можливих варіантів дії є подача DMCA скарги в адресу хостинг-провайдера порушника.

У такій скарзі необхідно зазначити ту ж саму інформацію, що й в DMCA скарзі в адресу інтернет-ресурсу, додатково надавши відомості про власника веб-сайту (ім’я/найменування, місце проживання/реєстрації, email, за необхідності – ідентифікаційні дані про юридичну особу) та підставу, на яку посилається інтернет-ресурс, відмовляючись виконувати вимоги автора.

Крок №4: подача позовної заяви до суду

У деяких випадках інтернет-ресурси свідомо відмовляються припиняти порушення авторських прав. У такому разі, автор має прав на захист своїх прав у суді.

Подача позовної заяви про захист авторських прав – відповідальна стадія вирішення конфлікту, яка містить велику кількість нюансів та особливостей. На цьому етапі необхідно зрозуміти зміст позовних вимог, визначитися з юрисдикцією розгляду спору, обрати вид відшкодування матеріальної шкоди, завданої порушенням авторських прав, сформувати доказову базу тощо.

Окремо слід акцентувати увагу на визначені розміру відшкодування матеріальної шкоди.

Наприклад, при розрахунку розміру упущеної вигоди слід орієнтуватися на дохід, який був отриманий порушником від незаконного використання фото.

У разі пред’явлення вимог про виплату компенсації, необхідно визначити вартість авторської винагороди, яку б ви отримали від законного надання порушнику ліцензії на використання такого фото – для цієї мети можна використати ваш прайс-лист (за наявності), попередній досвід надання подібних ліцензій, правила користування фотобанку (якщо фотографії ліцензуються за допомогою фотобанків) тощо.

Якщо мова йде не про одне фото, а про велику кількість фотографій або про складний кейс – доцільно розглянути варіант проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності для розрахунку розміру матеріальної шкоди, завданої фотографу.

 

Висновок

Захист авторських прав – це важлива частина діяльності будь-якого фотографа. Оскільки не існує єдиного реєстру авторських прав, у кожному випадку порушення потрібно мати достатню кількість доказів для підтвердження свого авторства.

Захистити авторські права на фото можна як у досудовому, так і в судовому порядку. Вжиття превентивних заходів щодо захисту авторських прав стане вашою перевагою у спорі за фотографії.

Юристи та адвокати у сфері IT спорів, які спеціалізуються на справах, пов’язаних із захистом авторських прав, допоможуть ефективно та надійно захистити ваші авторські права на фотографії.

  Твоє запитання ІТ юристам


  Отримуй сповіщення про нові статті :)