Чи потрібна вам система охорони праці в ІТ компанії?

Відповідь – ТАК, якщо ваша ІТ компанія має трудові відносини з працівниками. Вимога щодо впровадження заходів з охорони праці передбачається, зокрема, статтею 13 ЗУ «Про охорону праці». У відповідності з цим законом, кожна компанія, в рамках якої реалізуються трудові відносини, зобов’язана вжити всіх необхідних заходів з охорони праці та розробити відповідні документи, зокрема, але не виключно:

  • положення про охорону праці;
  • інструкції з охорони праці по кожній з професій та в цілому;
  • накази з охорони праці;
  • журнали інструктажу, реєстрацій та інше.

Важливо зазначити, що до проекту плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) з охорони праці на 2019 рік, розробленого Держпраці, ввійшло 16 897 підприємств. При цьому, не варто забувати про позапланові перевірки, які можуть здійснюватися Держпраці на підставах, визначених законодавством.

Особливості охорони праці в залежності від кількості працівників у вашій ІТ компанії

  • В ІТ компанії з кількістю працюючих 50 і більше осіб, роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
  • В ІТ компанії з кількістю працюючих менше 50 осіб, функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
  • В ІТ компанії з кількістю працюючих менше 20 осіб, для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Відповідальність

За недотримання вимог законодавства України щодо охорони праці, посадові особи ІТ компанії можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, що полягає у накладенні штрафу в розмірі 2 % від місячного фонду заробітної плати компанії.

У разі, коли в результаті порушення умов охорони праці постраждав працівник, посадові особи ІТ компанії можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, в тому числі, у вигляді позбавлення волі.  

Що пропонують ІТ юристи:

  1. Проведення аудиту діяльності вашої ІТ компанії для можливості визначення особливостей впровадження заходів щодо охорони праці в компанії.
  2. Розробка пакету документів, що забезпечить відповідність системи охорони праці в ІТ компанії вимогам, передбаченим законодавством України.
  3. Практичні поради щодо впровадження заходів з охорони праці в ІТ компанії та щодо спілкування з відповідними органами у випадку здійснення перевірки.

ВАЖЛИВО. Впровадження заходів з охорони праці в ІТ компанії можливе лише на підставі налагодженої системи ведення кадрової документації та внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві.

Будемо раді допомогти вам в організації системи охорони праці у вашій ІТ компанії та адаптувати всі розроблені документи під Ваш кейс.

Твоє запитання IT юристам? Зв'язатися з нами