Реєстрація комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності в США: must have or bad idea?

Багато ІТ компаній України працює за принципом «розробляй тут, а реалізуй там», який передбачає, що розробка програмного забезпечення здійснюється в Україні, в той час як його реалізація – за кордоном.

Така модель робить актуальним захист intellectual property в іноземних юрисдикціях. В даній статті порушимо окремі питання авторського права в США.

                                           

Що захищає авторське право?

Відповідно до законодавства США комп’ютерна програма – це набір інструкцій, які прямо чи непрямо використовуються комп’ютерами для досягнення визначеного результату.

За загальним правилом авторське право захищає форму вираження програми та не захищає функціональні аспекти комп’ютерної програми, такі як алгоритми, функції, логіку чи структуру.

Окрім того, об’єкти авторських прав, одним з яких є комп’ютерна програма, захищаються від моменту створення та не потребують офіційної реєстрації для отримання правової охорони.

Навіщо ж юристи з авторських прав рекомендують реєструвати права на комп’ютерні програми?

                                           

Переваги реєстрації авторських прав на комп’ютерну програму в США

                                           

1.Захист авторських прав: ширші можливості

Автор комп’ютерної програми, права інтелектуальної власності на яку не було зареєстровано, має право на відшкодування реальної шкоди та право вимагати стягнення на свою користь незаконно отриманого порушником прибутку.

У разі реєстрації авторських прав автор, окрім іншого, набуває права на компенсацію без обов’язку доведення в суді розміру реальної шкоди. Розмір такої компенсації закріплений у законі та становить:

 • 750 – 30 000 дол. США – якщо авторські права порушені неумисно;
 • до 150 000 дол. США – якщо авторські права порушені внаслідок умисних дій.                                           

  2. Розширення обсягу охорони авторських прав                                       

Американські суди починають відходити від традиційної концепції, відповідно до якої авторське право охороняє виключно зовнішню форму вираження комп’ютерної програми. У рішенні Oracle v. Google від 3 травня 2014 р. суд дійшов висновку, що авторське право захищає не тільки від буквального копіювання вихідного коду. Структура, послідовність та організація комп’ютерної програми також охороняється авторським правом.

                                           

Реєстрація авторських прав на комп’ютерну програму в США розширює способи захисту від випадків, коли треті особи порушили авторське право, створивши з використанням зміненого коду програму, яка виконує точно такі ж функції, що й ваше програмне забезпечення.

  

3. Ускладнення процедури отримання патентів на програмне забезпечення

Альтернативним способом захисту прав інтелектуальної власності на комп’ютерну програму є отримання патенту. Патент є охоронним документом, який видається за результатами проведення спеціальної експертизи.  Патент охороняє результати науково-технічної творчості, які мають винахідницький рівень, є новими та промислово-придатними. Патентом можна захистити окремі функції та алгоритми, що виконуються за допомогою програмно-апаратних засобів.

У США існує тенденція до ускладнення процедури отримання патентів на програмне забезпечення. Однією з причин цього стало рішення Верховного суду США у справі Alice Corp. v. CLS Bank International від 19 червня 2014 року, у якому суд дійшов висновку, що абстрактна ідея не може патентуватись лише з огляду на те, що вона реалізується за допомогою комп’ютера. Суд сформулював двоступеневе правило перевірки патентноздатності комп’ютерної програми:

Зазначений підхід використовується як судами нижчих інстанцій, так й органами, що видають патенти. Внаслідок цього стрімко зріс відсоток відмов в отриманні патентів на комп’ютерну програму.

                                           

Ускладнення процедури отримання патентів на програмне забезпечення та зростання кількості відмов в отриманні патентів на програмне забезпечення робить авторське право першочерговим способом захисту прав інтелектуальної власності на комп’ютерну програму.

                                           

Кому необхідно зареєструвати авторські права на комп’ютерну програму?

Захист прав авторів комп’ютерних програм є актуальною темою для ІТ-спільноти. Якщо ще декілька десятків років тому комп’ютерні програми купувалися виключно на дисках, то сьогодні існує можливість придбати та завантажити ліцензійні програми через онлайн-магазини чи користуватися ними за підпискою. Така ситуація ускладнює захист авторських прав, оскільки традиційні юридичні механізми не відповідають потребам реального ринку.

Вирішення питання щодо того, чи реєструвати авторські права на комп’ютерну програму у США повністю залежить від типу вашого бізнесу.

 • якщо користувачі купують комп’ютерну програму та встановлюють її на власний комп’ютер, тоді реєстрація авторських прав must have. За таких умов комп’ютерна програма фактично вже доступна публічно та може бути декомпільована до вихідного коду і використана вашими конкурентами;
 • якщо комп’ютерна програма розміщується на ваших захищених серверах і користувачі отримують доступ виключно до функціональних можливостей такої програми, то реєстрація авторського права буде bad idea, оскільки однією з вимог для реєстрації авторського права на комп’ютерну програму в США є обов’язок надання екземпляру вихідного коду комп’ютерної програми уповноваженим органам. Даний екземпляр розміщується в Бібліотеці Конгресу та доступний публічно.

                                           

Вирішуючи питання щодо того, чи реєструвати авторські права на комп’ютерну програму в США, потрібно враховувати, що така реєстрація фактично робить вихідний код вашої програми публічно доступним.

                                           

Як захистити свої авторські права на комп’ютерну програму в США?

Процедура реєстрації авторських прав складається з трьох основних етапів:

1. Заповнення форми (заяви)

Заповнення та подання заяви здійснюється онлайн через реєстраційний портал. Заявка повинна містити відомості про:

 • назву програми;
 • дату першої публікації програми;
 • ім’я автора (-ів);
 • правову підставу для реєстрації авторського права (актуально у разі, якщо майнові авторські права належать похідному суб’єкту інтелектуальної власності, наприклад, були придбані за авторським договором);
 • відомості про контактну особу, агента та особу для отримання сертифіката за результатами реєстрації.

                                           

2. Сплата зборів за подання заявки:

 • 85 дол. США за подання паперової заявки;
 • 55 дол. США за подання онлайн заявки;
 • 35 дол. США за подання простої онлайн заявки (одна програма; один заявник, який виступає єдиним автором програми; програма створена поза трудовими відносинами).

                                           

3. Подання (депонування) екземпляру комп’ютерної програми

Для реєстрації комп’ютерної програми заявник зобов’язаний подати копію репрезентуючої частини вихідного коду (рекомендовано в PDF-файлі).

Вихідний код – це набір інструкцій, створених за допомогою мови програмування (C++, Python, Java та ін.).

Вихідний код є зрозумілим для людини, що володіє мовою програмування, але для розуміння комп’ютером або іншим електронним пристроєм він вимагає перетворення в об’єктний код за допомогою спеціальної програми (компілятора). Для програм, написаних скриптовими мовами програмування (JavaScript та ін.), скрипт («сценарій») вважається еквівалентом вихідного коду.

HTML не вважається мовою програмування у контексті реєстрації авторського права на комп’ютерну програму. Законодавство США дозволяє реєстрацію авторських прав на HTML-код виключно як на окремий літературний твір, а не комп’ютерну програму.

                                           

Оскільки реєстрація комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності в США фактично робить вихідний код програми публічно доступним, законодавство передбачає можливість подання вихідного коду із приховуванням тієї частини коду, яка містить комерційну таємницю за умови, що частина коду, яка залишилася відкритою, володіє достатнім рівнем оригінальності та є пропорційно більшою, ніж прихована частина.

Заявнику необхідно додати також хоча б одну сторінку коду, яка містить попередження про авторські права (copyright notice).

Попередження про авторські права (copyright notice) призначене для інформування громадськості про реєстрацію авторських прав на дану комп’ютерну програму та містить три елементи:

 • символ авторського права «©», слово «Copyright» або абревіатуру «Copr.»;
 • рік першої публікації роботи;
 • ім’я (найменування) власника авторських прав.

Процедура реєстрації авторських прав за онлайн заявкою займає від 2 до 10 місяців (середній строк розгляду заявки – 6 місяців).

                                           

Хто може зареєструвати авторські права на комп’ютерну програму в США?

Авторські права можуть зареєструвати автор (-ри) комп’ютерної програми, тобто особа (-би), які створили програму; особи, яким належать авторські права; їхні представники.

Якщо комп’ютерна програма створена двома або більше особами з наміром об’єднати їхні особисті внески в єдиний і нероздільний твір, то такі автори відповідно до законодавства США вважаються спільними авторами. І навпаки, якщо декілька авторів роблять внески у колективний твір та водночас індивідуальний внесок кожного є окремим і віддільним, то вважається що кожен з авторів володіє авторськими правами на свою частину коду. У даному аспекті авторське право в Україні та авторське право в США достатньо схожі.

Виняток становить створення комп’ютерної програми у межах трудових відносин. Згідно з законодавством США сторона, яка використовує найману працю, вважається власником майнових авторських прав на комп’ютерну програму.

                                           

Потрібна реєстрація авторських прав?

Реєстрація авторського права на комп’ютерну програму в США must have для компаній, які реалізують в США програмне забезпечення, що встановлюється на комп’ютер чи інший технічний засіб користувача. Реєстрація авторських прав доступна в Києві, адже все, що вам необхідно – це гарне з’єднання з Інтернетом та команда кваліфікованих ІТ-юристів поруч.

  Твоє запитання ІТ юристам


  Отримуй сповіщення про нові статті :)