Способи реагування на порушення з боку Замовника під час проведення публічних закупівель для ІТ.

Система електронних торгів була створена, в тому числі, для того, щоб дії всіх учасників були прозорими, доступними для контролю та створювали умови для неможливості порушень закону та корупційних проявів.

Зокрема, існує ряд механізмів, за допомогою яких можливе усунення порушень, якщо такі будуть мати місце на практиці. Такі механізми реалізуються через оскарження незаконних дій чи рішень  до Замовника,  антимонопольного комітету України, суду, наглядового органу замовника, повідомлення про порушення до Державної аудиторської служби, правоохоронних органів, через громадський та журналістській контроль, через систему відгуків у сервісі Портал Dozorro.

Оскарженню підлягають, в цілому, будь-які дії чи рішення замовника, що протирічать діючому законодавству та порушують права конкретного учасника.

Способи впливу на оскарження результатів ІТ тендерів

Зупинимося більш детально на кожному способі впливу. Обгрунтування відсутності процедури закупівлі з посиланням на закон – тобто оскарження порушень до замовника, є найбільш простим та доцільним  на попередньому етапі способом виправлення ситуації, особливо, коли причиною непорозумінь став людський фактор, пов’язаний з ненавмисною помилкою.

В цьому випадку, добросовісний замовник, безперечно, буде зацікавлений в усуненні такої невідповідності, а для учасника це скоротить затрачений час та зусилля у вирішенні питання.

Така вимога надсилається через електронну систему та у замовника є певний строк для розгляду, прийняття рішення та розміщення у системі відповіді. В разі відсутності такої відповіді закупівля блокується.

Якщо ж у учасника є підстави припускати невипадковість допущення  помилки та недієвість такого способу як вимога до замовника ІТ продукту, то він може оскарження процедури закупівлі шляхом звернення зі скаргою до АМК України.

З моменту подання, знову ж таки, через електронну систему, скарги до АМК, строки у тендері зупиняються та вчинення будь-яких дій до моменту прийняття рішення по скарзі забороняється.

Такий спосіб вирішення ситуації використовується найбільш часто. Скарги розглядаються постійно діючою адміністративною колегією АМК України. Після реєстрації скарги в системі, через деякий час з’являється рішення АМК про призначення дати розгляду скарги. Розгляд скарг відбувається за адресою вул. Василя Липківського, 45, м. Київ. У розгляді скарги мають право брати участь представники замовника та скаржника, однак розгляд відбудеться і за їх відсутності, оскільки це не є обов’язковим. На практиці, така участь є виправданою, оскільки дуже часто, вже під час розгляду можуть з’ясовуватися  додаткові факти, або  інший учасник може під час розгляду наводити доводи та обґрунтування, які потребують коментарів та можуть мати вирішальний вплив на те, яке рішення буде прийнято за результатами розгляду скарги. Втім, сама по собі скарга, також має бути грамотно та ґрунтовно складена та забезпечувати чітке розуміння членами колегії суті порушення та обґрунтування його наявності. Особливо це має значення, коли предметом закупівлі є специфічні види товарів, робіт чи послуг, що потребують спеціальних знань та посилань на відповідні нормативні та інші документи, що регулюють такі взаємовідносини.

Так само,  незаконні дії замовників можуть бути оскаржені до суду, в тому числі, після винесення рішення АМК України про відмову в задоволенні скарги.

У разі, якщо дії замовника у ІТ тендері, або навіть певної групи осіб, серед яких можуть бути  і посадові особи державних органів чи органів місцевого самоврядування, і інші учасники закупівлі, вочевидь виходять за межі формальних порушень при  розміщенні оголошення  у електронній системі, та містять ознаки корупційних проявів чи ознаки кримінальних правопорушень, є всі підстави для звернення до правоохоронних органів з заявою про злочин.

Також, функціями контролю за законностю дій учасників ІТ закупівлі наділена Державна аудиторська служба України, яка має повноваження здійснювати моніторинг закупівель  та направляти учасникам вимоги про усунення порушень.

Громадський та журналістський контроль є неформальним способом впливу, який тим не менше, змушує повертатися в правове поле тих, для кого небажаним є привернення уваги до ситуації та репутаційні ризики із цим пов’язані.

Аналогічним чином діє і розміщення відгуків на Портал Dozorro.

Висновок

В будь-якому випадку, радимо активно діяти у випадку виявлення порушень під час публічних закупівель та використовувати наявні механізми на свою користь.

Ми маємо знання та досвід щодо юридичних способів виправлення ситуацій та можемо здійснити супровід на будь-якому етапі.

    Твоє запитання ІТ юристам


    Отримуй сповіщення про нові статті :)