Інформаційні потоки, як предмет аудиту при інвестиціях в ІТ проекти

Data driven” компанії як об’єкт інвестицій

Існують різні кваліфікації типів інформації. Деякі з них визначені в законодавстві, інші – використовуються для кращого донесення навчального матеріалу для студентів.

З іншого боку, можна виділити також суто практичні способи кваліфікації, метою яких є визначення ризиковості та законності використання певних видів інформації, можливості здійснювати змішування такої інформації та використовувати її в майбутньому.

В наш час – час інформатизації, цифровізації та глобалізації суспільства, компанії працюють з величезними об’ємами інформації. Такі терміни як «Великі дані» «Інтернет речей» та «Хмарні обчислення» вже стали звичні для нас і не викликають подиву.

Компанії, працюючи з інформацією, мають можливість аналізувати «сирі» дані та отримувати з них «інсайти», або ж іншими словами – якісно нову інформацію, яка може бути предметом цивільних відносин та використовуватись для комерційної вигоди. Враховуючи розвиток цифрових технологій, вартість обробки великих масивів інформації значно зменшилась, а швидкість, навпаки – стала набагато більшою.

Як наслідок, організації, особливо ІТ компанії, або компанії з реального сектору економіки, що мають ІТ проекти – використовують різноманітну за своєю природою інформацію, збираючи її від користувачів своїх продуктів, аналізуючи дані про продажі, загальні тренди ринку і інші дані, приходять до висновків, що дозволяють їм приймати виважені рішення та ефективно імплементувати їх. Такі проекти часто називають «data driven», адже основним індикатором для прийняття рішень їх керівництвом або в рамках автоматизованих процесів – являється якісна інформація.

З іншого боку, така оброблена інформація можу бути об’єктом, який є невід’ємною частиною продукту, який пропонує компанія. Наприклад, користувачі сервісу можуть отримувати доступ до судових рішень, які є у відкритому реєстрі, але у більш зручному форматі та з можливістю легкої та зрозумілої системи пошуку.

Ще одним прикладом використання інформації як частини сервісу може бути надання власником певного веб-сайту можливості розміщення рекламних повідомлень на такому веб-сайті для третіх осіб. Оскільки сучасні системи аналітики дозволяють аналізувати поведінку користувачів на такому веб-сайті а також визначати їх можливі інтереси, банери на такому веб-сайті можуть бути максимально персоналізовані під певний, вже побудований портрет користувача.

Варіантів використання даних є безліч. Інформаційні та ІТ проекти є абсолютно різними. Інвестуючи в проекти, основним активом яких є інформація в будь-якому вигляді та/або якості, необхідно проаналізувати алгоритми інформаційних потоків у відповідній компанії з правової точки зору.

Юридичний аналіз інформаційних потоків 

В епоху «великих даних» в масивах інформації, які використовуються в рамках конкретного ІТ проекту може бути інформація з абсолютно різною правовою природою. Умовно, в конкретному такому масиві можна виділити наступні невиключні типи даних:

  • Конфіденційна інформація та інформація, що належить третім особам

Чи використовується в рамках проекту конфіденційна інформації інших суб’єктів господарювання? Якщо так, то які підстави такого використання? Чи може бути обмежена така можливість та від чого це залежить? З іншого боку – багато інформації, яка належить компанії може бути визначено як конфіденційну, і відповідно – необхідно мати відповідні угоди з учасниками правовідносин щодо такої інформації.

Якщо ж компанія використовує інформаційні блоки та масиви, які належать третім суб’єктам, необхідно визначити наявність правових підстава для такого використання (наприклад, ліцензійні угоди)

  • Публічна інформація у формі відкритих даних

Як вказувалось вище, частиною продукту компанії, може бути публічна інформація у формі відкритих даних, як це визначено в законодавстві України або інших країн, доступ до реєстрів відкритих даних, отримує компанія. В цьому випадку, потрібно визначити, чи інформація, що отримується з вказаних джерел використовується в рамках дозволів та ліцензій, на яких вона розповсюджується та чи є можливим використання конкретних масивів відкритих даних у комерційних цілях, або змішуючи з іншими даними.

  • Інформація, що має ознаки об’єктів авторського права

Звісно, існують безліч об’єктів авторського права, які розміщуються в інтернеті на так званих «відкритих» ліцензіях. Деякі об’єкти можуть використовуватись на умовах ліцензій Creative commons. В той же час, варто досить прискіпливо проаналізувати інформаційні потоки конкретного ІТ проекту на предмет наявності об’єктів авторського права серед даних та визначити можливі правові аспекти використання таких об’єктів.    

Звісно, в рамках правового аудиту неможливо переглянути абсолютно всю інформацію, яка проходить через проекти компанії, але можливо визначити конкретні алгоритми та визначити можливі типові категорії даних, які є звичайними для конкретного ІТ проекту. Вищевказаний перелік можливих типів інформації з правової точки зору є далеко не виключним і специфіка проведення відповідного due diligence залежить від конкретного кейсу.

Карта інформаційних потоків, як додатковий індикатор при інвестуванні в ІТ

Розробка карти інформаційних потоків в конкретному ІТ проекті, враховуючи саме правову складову використання відповідних пакетів даних може допомогти конкретному стартапу позиціонувати себе перед інвестором як серйозний проект. Інвестору ж така карта може надати можливість зрозуміти ступінь ризиковості ІТ проекту в контексті відповідності регулюванню та можливості масштабування проекту на глобальний ринок.

Оригінал статті шукайте на сайті Ліга:Закон.

    Твоє запитання ІТ юристам


    Отримуй сповіщення про нові статті :)