Вирішення спорів в IT бізнесі

Неналежно надали послугу з програмного забезпечення? Не розробили сайт? Ніхто не може бути застрахований від такої ситуації. Ви маєте повне право звернутися до суду, але не поспішайте діяти радикально. В кожній конкретній ситуації обирайте свою стратегію.

Врегулювання конфліктів в IT бізнесі без судової тяганини

Можна спочатку здійснити спробу врегулювати конфлікт мирним шляхом і вдатися до досудового врегулювання спорів.

В законодавстві немає визначеного поняття  досудового врегулювання спору. В юридичній практиці цей термін розуміють як групу процесів, за допомогою яких вирішуються спори і конфлікти без звернення до формальної системи судочинства.

Сьогодні мова йтиме про найефективніші форми досудового врегулювання спорів:

 • Переговори
 • Претензійне врегулювання спорів

Переговори – адекватна альтернатива суду

Переговори – спосіб вирішення спору безпосередньо сторонами спірних правовідносин без участі третіх осіб.

Переговори проводяться у формі особистих зустрічей або у формі переписки.

Для того, щоб використати весь потенціал та провести їх з високою ефективністю, треба правильно організувати такий спосіб врегулювання спорів.

Cпробуйте дотримуватись таких етапів:

 1. Підготовка до початку переговорів

На цьому етапі збирають інформацію, аналізують причини, наслідки та варіанти рішення тощо.

 1. Початок переговорів і попередній вибір позиції учасників

Учасники конфлікту висловлюють свої позиції, пропонують варіанти вирішення проблеми, обирають тактику переговорів. Важливо продемонструвати опоненту, що їхні інтереси вам відомі і ви їх враховуєте.

 1. Пошук компромісного рішення

Цей етап полягає в пошуку взаємоприйнятного рішення, проробляються компромісні варіанти.

 1. Завершення переговорів

На цьому етапі уточнюються деталі, визначаються строки виконання зобов’язань, розподіляються обов’язки та форми контролю. Усе це, як правило, знаходить своє відображення в прийнятій угоді.

Стратегії переговорів. Що таке winwin переговори

Коли ми говоримо про стратегію переговорів, мається на увазі, що ми будемо робити для того, щоб отримати найкращий результат на переговорах.

Що таке win-win переговори? Друга назва стратегії – Гарвардський метод.

Таку градацію результатів бізнес-переговорів привели представники професури Гарварда. Ідея максимально лаконічна: замість боротьби за найбільший шматок пирога, треба об’єднати зусилля для збільшення того ж самого пирога та в результаті отримати спільний прибуток. З кожним днем ​​Гарвардська модель переговорів, або ж стратегія «перемога-перемога» (win-win), стає все популярнішою, тому що усі сторони так чи інакше виграють, переможених немає. На жаль, в нашій країні відсутня культура бізнес-переговорів.

Класифікація переговорів win-win передбачає, що існує чотири стратегії ведення переговорів:

win-lose – перемога-поразка

lose-win – поразка-перемога

lose-lose – поразка-поразка

win-win – перемога-перемога

Win-win – стратегія взаємної вигоди і співробітництва, підходить для вирішення як локальних, так і глобальних питань. Основна увага приділяється інтересам, а не позиціям сторін.

Ключові відмінності Гарвардського методу від традиційних переговорів:

 • учасники розглядаються як партнери, спільно працюють над вирішенням спільної справи
 • мета переговорів не компроміс, як прийнято сприймати, а взаємовигідне співробітництво
 • варіанти розвитку подій – стратегія переговорів передбачає варіативність
 • об’єктивна оцінка всіх складових переговорів, від цілей і пропозицій до результатів.

Якщо від переговорів ви очікуєте подальшої довготривалої співпраці, то стратегія win-win саме для Вас.

Пред’являємо претензію!

Також цілком можливо вирішити суперечку через направлення претензії. Найочевидніше її призначення – можливість задоволення вимог у досудовому порядку врегулювання спору.

Учасник господарських відносин, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією. Іншими словами претензія – психологічний тиск на сторону, яка не виконує договірних зобов’язань.

Чи обов’язково при виникненні спору одразу направляти претензію стороні? Ні. Перш за все сторона має право, а не обов’язок звернутися до порушника із претензією. Право на звернення до господарського суду гарантується державою, тобто сторона одразу може звернутися до суду, за захистом порушених прав, якщо тільки сторони не домовилися у договорі/контракті про вжиття заходів для досудового врегулювання спору. Для цього уважно проаналізуйте умови договору щодо розгляду спорів, якщо сторони передбачили обов’язковість такого порядку, то бажано його дотриматись.

Підготовка до пред’явлення претензії складається з декількох етапів:

 • збір необхідних документів та доказів, що підтверджують Вашу вимогу;
 • вивчення цих документів і доказів;
 • аналіз нормативно-правових актів, що регулюють спірні правовідносини;
 • визначення розміру вимог, що пред’являються;
 • розроблення претензії.

В IT бізнесі, як правило, претензію готує адвокат або юридична фірма, яка надає послуги з юридичного супроводження діяльності.

Нормами Господарського кодексу України визначено вимоги до претензій, стоки і порядок їх розгляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 222 ГКУ претензія містить перелік обов’язкових вимог:

 • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія пред’являється;
 • дата пред’явлення і номер претензії;
 • обставини, на підставі яких пред’явлено претензію;
 • докази, що підтверджують ці обставини;
 • вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;
 • сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
 • платіжні реквізити заявника претензії;
 • перелік документів, що додаються до претензії.

Претензію краще скласти у двох примірниках, для кожної із сторін. Претензія підписується та надсилається адресату рекомендованим або цінним листом, або вручається адресатові під розписку.

Для впевненості претензію слід направляти за всіма відомими Вам адресами та є сенс скласти опис вкладення і скористатися повідомленням про вручення поштового відправлення.

Відмітка про отримання є доказом спроби врегулювати спір у досудовому порядку, що стане незайвим, якщо все-таки конфлікт дійде до суду.

Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, проте у деяких випадках строк розгляду претензії може бути продовжено.

Незалежно від результату розгляду претензії одержувач повинен повідомити про них заявника у письмовій формі.

Наразі ГПК не містить вимог до відповіді на претензію, тому сторона, яка не виконує договірних зобов’язань, на власний розсуд складає таку відповідь.

Головне, що має бути зазначено у відповіді на претензію – це результат її розгляду.

У випадку визнання претензії частково або не визнання її повністю, Ви маєте право звернутися до суду.

Висновок: краще вести переговори і прийти до спільного рішення на підставі договору та фактичної ситуації, ніж витрачати роки на вирішення спору в суді.

                                                                                                            

  Твоє запитання ІТ юристам


  Отримуй сповіщення про нові статті :)