Правові особливості коворкінгу

Загальне поняття коворкінгу​

В останні часи, ми все більше і більше можемо спостерігати можливостей для розвитку бізнесу в Україні. Стосовно вирішення тих чи інших бізнес завдань, багато чого було запозичено із західноєвропейських та північно американських юрисдикцій. Зокрема, необхідність в нових ідеях з’являється і в сфері інформаційних технологій (ІТ) і у  зв’язку з цією необхідністю виникають нові поняття та визначення, які займають своє почесне місце в нашому повсякденному житті. Так, наприклад, ми все частіше і частіше зустрічаємо слово «Коворкінг».

Але що ж воно таке? В даній статті ми спробуємо розібратися з цим питанням та зрозуміти, на що потрібно звернути увагу ти підприємцям, які мають намір реалізувати бізнес ідею, пов’язану з відкриттям коворкінгу, з правової точки зору.

Отже, беручи до уваги загальнодоступну інформацію, слід зазначити, що під поняттям коворкінг у суспільстві зазвичай розуміють певний підхід до організації праці людей з різною зайнятістю в загальному просторі. Тобто, з такої токи зору, коворкінг дає можливість людям, які володіють різними навиками та професіями, працювати в межах спільного простору у вигляді приміщення, сплачуючи при цьому певну грошову винагороду власникові такого приміщення.​

Перший коворкінг в Україні з’явився на початку 2008 року і з того часу ця «фішка» стала популярною. В даний час, ми можемо побачити, що по всій території України створюються Коворкінги як для всіх бажаючих, так і для людей, які являються представниками професій спеціальних категорій, таких як програмісти, веб-дизайнери та інші у сфері ІТ. Але, варто задатися питанням, чи всі ці коворкінги працюють в законному полі і чи всі вони можуть діяти для досягнення тих цілей, які перед ними ставляться.

Правові особливості коворкінгу
Правові аспекти коворкінгу в Україні.​

Україна, перебуваючи на достатньо складному етапі трансформації правової системи, має безліч законодавчих прогалин. Зокрема, в нормах чинного законодавства про працю, містяться положення, що дають можливість, при настанні певних обставин, визнати співпрацю між коворкінгом та особами, які здійснюють в його межах свою діяльність такою, що містить ознаки прихованих трудових відносин. В свою чергу, таке визнання може потягнути за собою притягнення власника Коворкінгу до відповідальності, зокрема і до кримінальної, за ухилення від сплати податків або за роботу  з не оформленими працівниками.​

Запитання з боку державних органів найчастіше виникають через присутність в статутних або в інших документах компанії, яка являється власником Коворкінгу, положень, що прямо або опосередковано передбачають можливість визнання комерційних відносин трудовими. Зокрема, слова «організація робочого простору або місця для виконання певної діяльності відвідувача» можуть поставити крапку як на діяльності коворкінгу, так і на вашому бізнесі в цілому.​

В такому випадку, для можливості організації коворкінгу в правовому полі, одночасно з мінімізацією ризиків для власника, слід проводити комплексний аналіз цілей та завдань, які ставляться перед стартом такого бізнес-проекту. Так, наприклад, компанія, що створила коворкінг та яка бажає, щоб в межах її простору працювали фізичні особи та/або фізичні особи – підприємці, зобов’язана подбати, перш за все, про оформлення договорів, які по свої суті повинні підкреслювати саме комерційний характер відносин, а не відносини, що можуть мати ознаки трудових відносин в рамках КЗпП України.  Також, потрібно побудувати чіткий алгоритм взаємовідносин між Коворкінгом та відвідувачами, враховуючи їхню поведінку в певних ситуаціях в процесі співпраці.​

Варто запам’ятати, що в Класифікаторі видів економічної діяльності України (КВЕД) немає виду, який би передбачав можливість отримання прибутку від організації робочого простору. В цьому випадку, слід згадати такі слова: «Немає КВЕДу – готуйся до перевірки».​

Окрім вищесказаного, потрібно також зрозуміти, яким чином буде відбуватися комунікація між самими відвідувачами, адже незрозуміло хто і за що повинен платити.​

Наприклад, якщо зламається кулер, з якого всі п’ють воду, і при цьому останнім до нього підходив один відвідувач, а зламав його насправді інший, хто буде відповідати в цьому випадку? 🙂 ​

Тут вже річ повинна заходити не тільки про договори, але і про правила користування коворкінгом, які теж можуть відігравати роль документу зобов’язуючого характеру. Загалом, бізнес-проект, пов’язаний з відкриттям коворкінгу може передбачати широкий комплект документів, які потребують чіткого вивірення та відповідності законодавчим вимогам.

На що потрібно звернути увагу. Думка юриста.​

Отже, коворкінг може бути використаний як ефективний інструмент, з допомогою якого є можливість ведення бізнесу. Окрім того, такий інструмент вже використовується десятки років по всьому світу і зарекомендував себе як надійний інструмент для досягнення певного кола цілей та завдань.​

Однак, перед тим як робити крок в напрямку коворкінгу, вам потрібно зрозуміти, в якому форматі буде працювати ваш коворкінг та з якими суб’єктами буде вестись співпраця в рамках коворкінгу.​

У будь-якому випадку, було б логічніше перейняти досвід вже існуючих коворкінгів або ж звернутися до спеціалістів, які, на підставі інформації, побудованої на результатах низки досліджень, зможуть допомогти вам побудувати чіткі алгоритми функціонування коворкінгу.

    Твоє запитання ІТ юристам


    Отримуй сповіщення про нові статті :)