Патенти в цифрі

Патенти в цифріЯкщо ви завітали на цю сторінку, то певно, вже маєте або збираєтесь створити щось нове у комп’ютерній сфері.

Безперечно ви бажаєте захистити себе від неправомірних посягань на вашу програму або алгоритм, а також отримати можливість використовувати їх на повну.

 

Як захистити свій винахід?

Перш за все, необхідно розуміти, що права на об’єкт інтелектуальної власності поділяються на немайнові та майнові. Немайнові права виникають на будь-який об’єкт інтелектуальної власності з моменту створення такого об’єкту. Що стосується майнових прав – з ними складніше.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати їх державної реєстрації у тій країні, де ви бажаєте отримати патент, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Патент є охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель). Простіше кажучи, доки ви не маєте патенту – юридично вашого винаходу не існує. Звичайно, ви можете його використовувати, проте не можете захистити.

В той же час патент не є гарантією того, що хтось не повторить ваш винахід. Він лише посвідчує, що ви перші це придумали і дає право вимагати в судовому порядку припинення використання винаходу іншими або ж грошових відрахувань.

Зазвичай патент видається на 15-20 років. Залежно від країни за володіння патентом необхідно сплачувати збори раз на встановлений період часу (найчастіше щорічно).

Як варто діяти?

Спочатку необхідно подати документи на отримання патенту в уповноважений орган у вашій країні, в нашому випадку це Укрпатент. Законодавчо не встановлено граничних строків розгляду такої заявки, проте на практиці отримання патенту на корисну модель займає близько пів року, а на винахід – півтори роки.​

Не варто недооцінювати етап національної реєстрації, навіть якщо ви не збираєтесь здійснювати свою діяльність з використанням винаходу на Україні. Ще до моменту подачі винаходу на реєстрацію рекомендуємо визначити перелік країн, де в майбутньому ви бажаєте отримати захист.

Ви отримуєте право пріоритету на той винахід, який запатентуєте в Україні. Право пріоритету — концепція права інтелектуальної власності, що полягає у наданні винахіднику обмеженого у часі переважного права на отримання патенту або іншого правоохоронного документу внаслідок того, що винахідник вже подав заявку на подібний об’єкт у іншій країні. Право пріоритету встановлюється з дня подачі заявки до Украпатенту.

Це означає, що навіть якщо ви подасте заявку на патент для  своєї програми в Україні лише на один день раніше, ніж програміст з США звернеться до їхнього патентного відомства, саме ви отримаєте патент у США, якщо звернетесь до USPTO (Американське патентне бюро) протягом строку дії пріоритету. Непогано?​

Що ви можете запатентувати?

Патенти в цифріПерш за все ваше творіння повинно відповідати декільком критеріям: – бути новим; – мати винахідницький рівень;- бути придатним для промислового використання.

Об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Патентуванню підлягає безліч всього, але залежно від країни.

Починаючи від нового винайденого вами алгоритму опрацювання даних і закінчуючи цілою машиною для обробки таких даних.

У США підлягає патентуванню навіть бізнес-ідея або дизайнерське рішення, в той час як у Китаї вам ніколи не отримати патент на них. В кожному конкретному випадку важливо розуміти, що ви маєте і що з цього підлягає патентуванню за конкретним законодавством.

Ви можете запатентувати цілий винахід або певну його інноваційну складову частину. Обраний вами об’єкт вплине на можливість патентування в обраній країні.

Види патентів

Залежно від обраної вами країни види патентів також будуть різними. В Україні це патент на корисну модель або патент на винахід.Наприклад, в США, існують такі види патентів:

 • Utility patent (патент на винахід) – видається для винаходу на новий та корисний процес, пристрій, виробництво, склад, чи нове і корисне покращення, і в загальному дозволяє його власнику виключити використання, створення чи продаж винаходу іншими на строк до 20 років від дати подання патентної заявки. Понад 90% всіх патентів, які видає USPTO(Американське патентне бюро). – Саме такий патент зазвичай отримують розробники комп’ютерних програм або ігор.
 • Design patent – видається на новий, оригінальний та оригінальний дизайн, втілений або застосований до виробничого зразка. Строк – 14 років.
 • Plant patent – видається на нові види рослин строком до 20 років.​

Патенти в цифрі

Як запатентувати винахід за кордоном?

Існує два шляхи: подавати документи на патентування напряму до країни ( Паризька система) або через РСТ.

PCT – договір про патентну кооперацію. РСТ дозволяє звертатись за патентним захистом одночасно до великої кількості країн, шляхом подачі єдиної «міжнародної» патентної заявки замість кількох окремих національних або регіональних патентних заявок.

Видача патентів лишається під контролем національних або регіональних патентних відомств на так званій «національній фазі». Залежно від ваших цілей та кількості країн буде залежати ваш вибір. Ключові розбіжності наводимо далі

Залежно від ваших цілей та кількості країн буде залежати ваш вибір. Ключові розбіжності полягають в наступному:

 • Орган через який подаються документи. Безпосередньо до органу тієї країни, де бажано отримати патент, а у випадку використання РСТ (patent cooperation treaty) через Укрпатент, який пересилає заявку з пакетом документів до міжнародного органу.​
 • Обов’язковість патентного повіреного для кожної країни визначається окремо, в той час як подача за системою РСТ поділяється на два етапи. На міжнародній фазі патентний повірений не потрібен, а на національній це залежатиме від обраних країн.​
 • При подачі до країн на пряму  право пріоритету  діє протягом 12 місяців, а система РСТ дозволяє продовжити право пріоритету до 30 місяців. Відлік починається з дня подачі заявки до національного відомства країни пріоритету – Укрпатенту.​
 • Для кожної країни необхідно формування окремого пакету документів відповідно до актів їх внутрішнього законодавства та встановлюється відомством кожної країни. При подачі крезе систему РСТ подається один пакет документів за вимогами Всесвітньої організації інтелектуальної власності і на національній фазі додається лише переклад (за необхідністю).​
 • Збори. Сплачуються один раз – за національну подачу. При поданні через РСТ сплачуються двічі: за міжнародну подачу і на національній фазі

Патенти в цифріВ будь-якому разі варто пам’ятати, що ви можете захистити свій об’єкт інтелектуальної власності. Наприклад, додаткову стрілку в комп’ютерній грі. Усе залежить від обраного способу захисту, обраної країни та компетенції ваших юристів.

  Твоє запитання ІТ юристам


  Отримуй сповіщення про нові статті :)