Оформлення бронювання працівників для резидентів Дія Сіті

До недавнього часу механізм бронювання працівників під час мобілізації  регулювався постановою КМУ № 194. Однак декілька днів тому Урядом було затверджено новий Порядок бронювання військовозобов’язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки, що  визначається постановою КМУ від 27.01.2023 № 76 (далі-Постанова).

Якщо Ваша компанія є резидентом Дія Сіті, то відповідно до нової процедури, визначення такого підприємства критично важливим є першочерговою умовою для оформлення бронювання працівників.

Алгоритм визнання підприємства критично важливим

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим є відповідність трьом або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку та Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період:

1

Загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до державного і місцевих бюджетів  протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро.

Підтверджується:

•   довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство.

2

Сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик), за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро.

Підтверджується:

•   довідкою відповідного обслуговуючого банку.

3

Стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності.

4

 Важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління.

5

Відсутність заборгованості із сплати ЄСВ.

Підтверджується:

•   довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

або

•   витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства.

6

Розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р.

Підтверджується:

•   довідкою, наданою підприємством.

7

Підприємство є резидентом Дія Сіті.

Отже, якщо Ви розумієте, що, окрім резиденства Дія Сіті, підприємство відповідає ще 2-ом критеріям для отримання статусу «критично важливого», то наступним кроком буде звернення до центрального органу виконавчої влади (далі-ЦОВВ), іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за сферою управління чи галуззю національної економіки), або до відповідної державної чи військової адміністрації.

ІТ-компанії необхідно звертатись  до Міністерства цифрової трансформації України.

Додатки до звернення:

 • копії підтвердних документів,
 • інформація про подання підприємством податкової звітності за останній календарний квартал. Підтверджується одним з наступних документів:
 • копією податкової декларації з відмітками контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання
 • квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку
 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків,
 • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Результатом  розгляду звернення буде прийняття відповідним органом рішення:

•  про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Прим. Рішення повинне містити:

–  інформацію про ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ;

–  податковий номер платника податків;

–  повне та скорочене найменування підприємства;

–  критерії, яким відповідає підприємство.

•  про невідповідність підприємства критеріям.

Прим. Рішення  повинне містити інформацію про відмову  з обґрунтуванням невідповідності критеріям.

Надалі орган, що приймав рішення про відповідність, також  надсилає його копію до Мінекономіки та  Генштабу ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

Підтвердження статусу  необхідно проводити  один раз на рік.

Для цього подаємо відповідну заяву до органу, який прийняв рішення про визначення підприємства критично важливим.

Додатки:

 • копії підтвердних документів
 • інформація про подання підприємством податкової звітності за останній календарний квартал.

Копію рішення про підтвердження статусу орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає до Мінекономіки та Генштабу ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

Алгоритм бронювання працівників

ЕТАП 1. Формування списку

Отримавши статус підприємства, що є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, можна переходити безпосередньо до формування списків військовозобовʼязаних, яких пропонуєте забронювати.

Список подається за формою згідно з додатком 1 Постанови в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2.

Важливо !

 • Ви також можете враховувати критерії бронювання військовозобов’язаних згідно з додатком 6 до постанови КМУ від 4 лютого 2015 р. № 45, а також розпорядженням КМУ від 18 березня 2015 р. № 493.
 • Керівники підприємств відповідають за включення військовозобов’язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам. У разі потреби Ви можете звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі-ТЦК та СП) задля звіряння відповідності цих даних. Адже надалі, коли буде мати місце відвідування працівником ТЦК та СП задля постановки на спеціальний військовий облік, у випадку коли дані військовозобовʼязаного не будуть ідентичними даним витягу з наказу Мінекономіки, ТЦК та СП мають право відмовити у постановці на спеціальний військовий облік.
 • Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.
 • У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. Наприклад, якщо більшу частину Вашої компанії складають військовозобовʼязані особи, є критична необхідність у присутності їх на робочому місці для виконання завдань і функціонування підприємства.

ЕТАП 2. Подання

Подання списку до ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері (ІТ-компанії подають до Міністерства цифрової трансформації України) або відповідної державної чи військової адміністрації.

ЕТАП 3. Перевірка

Орган, до якого були подані документи, проводить перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та подають його на погодження Генеральному штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).

ЕТАП 4. Погодження Генштабом 

Погоджені Генштабом за результатами розгляду щодо повноти заповнення та наявності обґрунтувань списки, Генштаб подає до Мінекономіки.

ЕТАП 5. Рішення Мінекономіки

За результатами перевірки списків щодо повноти їх заповнення, наявності обґрунтувань та погодження Генштабом Мінекономіки приймає рішення про бронювання військовозобов’язаних.

У своєму рішенні Мінекономіки надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та зазначає строк дії бронювання, який не може перевищувати шість місяців.

ЕТАП 6. Оформлення відстрочки

З метою оформлення військовозобов’язаним відстрочок Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки, а також Генштабу.

Генштаб у триденний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних ТЦК та СП.

ЕТАП 7. Витяг

Підприємство видає під підпис військовозобов’язаному працівнику витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3 Постанови. Витяг, завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) відповідного підприємства є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

ЕТАП 8. Повідомлення ТЦКСП, облік

Підприємство надсилає повідомлення про бронювання військовозобов’язаного (додаток 5 Постанови) до ТЦК та СП у п’ятиденний строк з дня видачі витягу військовозобов’язаному для зарахування його на спеціальний військовий облік.

ТЦК та СП, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, на підставі рішення про бронювання військовозобов’язаних зараховує такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Анулювання відстрочки

 • закінчення строку її дії;
 • позбавлення статусу підприємства критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • ліквідація, підприємства;
 • звільнення військовозобов’язаного.

Важливо! Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності  Постанови № 76, є чинними протягом строку, на який вони надані.

Анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства.

Відповідно до зазначеного рішення у п’ятиденний строк з дня його прийняття витяг військовозобов’язаного вилучається та надсилається до ТЦК та СП з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку (додаток 4 Постанови).

Звіт

Підприємство щокварталу складає звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з Постановою, станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом.

Звіт подається до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом (додаток 6 Постанови), ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, відповідній державній чи військовій адміністрації, Секретаріату КМУ.

2023-02-02

  Твоє запитання ІТ юристам


  Отримуй сповіщення про нові статті :)