Публічний договір про надання послуг з проведення офлайн-заходів

 1. Цей Публічний договір про надання послуг з проведення офлайн-заходів (далі – «Договір») регулює відносини між Вами (далі – «Клієнт») та ТОВ «Лігал айті груп» (далі – «Компанія») щодо надання Компанією інших видів освітніх послуг, зокрема – послуг з організації та проведення навчальних заходів (далі – «Заходи»).

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтеся з усіма нижчевикладеними умовами, підтверджуєте те, що такі умови Вам зрозумілі, та укладаєте Договір.

Будь ласка, уважно прочитайте цей Договір. Якщо Ви не згодні з умовами цього Договору, не користуйтеся Послугами.

За результатами проведення Заходів Компанія не видає сертифікати державного зразка.

1. Визначення понять

«Клієнт» – особа, яка сплатила вартість Заходу та отримує Послугу.

«Послуги» – проведення для Клієнта Заходів за адресою розташування Компанії (вулиця Володимирська, 38, Київ, 01054).

«Контент» – відео, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені Компанією та оприлюднені, продемонстровані або надані Компанією під час Заходу.

«Сайт»  – сайт Компанії за посиланням: https://legalitgroup.com/.

2. Предмет та порядок укладення Договору

2.1. Компанія надає Клієнту послуги з організації та проведення Заходів. Послуга щодо конкретного Заходу споживається Клієнтом в процесі проведення такого Заходу і є наданою в момент завершення Заходу.

2.2. Укладення Договору

 1. Цей Договір вважається укладеним з моменту проведення оплати за Захід з використанням послуг платіжних сервісів, доступних на Сайті, або іншим шляхом, що визначений Компанією. 
 2. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт підтверджує досягнення ним віку 18 років. Клієнт визнає і гарантує, що має всі належні права та належну правосуб’єктність для виконання умов цього Договору.

2.3. Клієнт підтверджує, що у випадку ненадання ним претензій протягом 10 календарних днів з дня проведення Заходу, вважається, що Клієнт прийняв Послуги і підтвердив складання акта про надання Послуг в рамках цього Заходу. На запит Клієнта Компанія додатково відправляє йому такий акт шляхом використання електронної пошти або в інший спосіб, узгоджений Компанією та Клієнтом.

3. Персональні дані

3.1. Особливості обробки персональних даних Клієнта регулюються Політикою конфіденційності Компанії, що розміщена за посиланням: https://legalitgroup.com/uk-politika-konfidentsijnosti/

4. Організація та проведення Заходів

4.1. Компанія анонсує проведення Заходів на Сайті та/або сторінках Компанії в соціальних мережах (зокрема, Facebook: https://www.facebook.com/legalitgroup, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/legal-it-group/posts/?feedView=all).  

4.2. Для відвідування Заходу Клієнту необхідно отримати підтвердження від Компанії щодо проведення оплати за Послугу та реєстрації Клієнта Компанією як отримувача Послуги. Таке підтвердження надається Компанією з використанням засобів зв’язку, узгоджених в цьому Договорі. 

4.3. Клієнт погоджується, що під час проведення Заходів Компанія може здійснювати фото- та/або відеозйомку. Цим Клієнт надає свою згоду на проведення його зйомки відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України. Компанія може використовувати ці фото- та/або відеоматеріали на Сайті та сторінках Компанії в соціальних мережах. 

5. Вартість і порядок розрахунків

5.1. Оплата Послуг проводиться Клієнтом шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 100 % від вартості Послуг за відповідний Захід на розрахунковий рахунок Компанії у вигляді передоплати. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Компанії. 

5.2. Інформація про час, дату і вартість надання Послуг визначається на Сайті та/або сторінках Компанії в соціальних мережах та/або шляхом використання інших способів комунікації Компанії та Клієнтів. Клієнт підтверджує, що ознайомлений з такою інформацією.

5.3. Вартість Послуг встановлюється в національній валюті України – гривні.  Платежі  в рамках цього Договору повинні бути здійснені в національній валюті України – гривні.

5.4. Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність реквізитів та іншої інформації, яка використовується для здійснення ним платежів. Клієнт обізнаний і погоджується, що всі комісії і збори оплачуються Клієнтом самостійно.

5.5. Клієнт обізнаний, що Компанія має право у будь-який час змінити вартість Послуг, а також місце, дату і час проведення Заходу шляхом оновлення інформації на Сайті та/або сторінках Компанії в соціальних мережах, і Клієнт може ознайомитися з такими змінами в будь-який момент. 

5.6. Клієнт знає та погоджується, що у разі невідвідування Заходу або невикористання усього обсягу Послуг, виявлення неточностей та помилок у Контенті, невідповідності рівня Контенту та/або Послуг очікуванням Клієнта Компанія під час або після проведення Заходу не здійснює повернення коштів, сплачених за Послуги, якщо інше не встановлено Компанією. Клієнт може звернутися за поверненням коштів, сплачених за Захід (та відповідно, відмовою від отримання Послуг), до початку проведення Заходу. У випадку домовленості одна особа може придбати можливість участі для декількох осіб, сплативши відповідну вартість.

5.7. Компанія може відмовити будь-кому у відвіданні заходу без пояснення причин. У випадку відмови, сплачені кошти повертаються (якщо такі були сплачені).

5.7. Некомерційне використання

 1. Послуги доступні виключно для некомерційного використання в особистих цілях. Організації, компанії, підприємства не мають права користуватися Послугами для цілей отримання прибутку.

5.8. Зміни до Договору

 1. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт погоджується з тим, що Компанія може час від часу в односторонньому порядку змінювати положення цього Договору.
 2. Користуючись Послугами після внесення змін до цього Договору, Клієнт погоджується з такими змінами. Якщо Компанія вносить суттєві зміни до цього Договору, Компанія докладе розумних зусиль, щоб проінформувати Клієнта про такі зміни, але Клієнт зобов’язаний час від часу переглядати цей Договір для з’ясування того, чи не було внесено зміни.

5.9. Заборонені способи використання

5.10. Користуючись Послугами, Клієнт погоджується, що:

 1. Клієнт не буде вчиняти дій з використанням Послуг, які порушують законодавство, що застосовується, цей Договір або будь-який інший договір чи політику, що регулюють відносини між Компанією та Клієнтом;
 2. Клієнт не буде надавати неправдиву, неточну інформацію чи інформацію, що вводить в оману;
 3. Клієнт не буде здійснювати аудіо-, відео- або будь-який інший запис чи копіювання в будь-якій спосіб Контенту або матеріалів, що містять Контент, що стає доступним для Клієнта під час Заходу, а також процес користування Послугами (їх складовими), якщо інше не вирішено Компанією та оголошено під час Заходу.

5.11. Компанія здійснює аудіо- або відеозапис Заходу, якщо це анонсовано Компанією на Сайті та/або сторінках Компанії в соціальних мережах та/або шляхом використання інших способів комунікації Компанії та Клієнтів.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Права Клієнта

 1. Клієнт має право отримувати від Компанії Послуги, надання яких передбачається цим Договором.
 2. Клієнт має право бути вчасно проінформованим щодо порядку надання Послуг та змін в умовах проведення Заходу, якщо такі відбулися до або в процесі надання Послуг.

6.2. Обов’язки Клієнта

 1. Клієнт зобов’язаний здійснювати оплату Послуг на умовах, визначених цим Договором.
 2. Клієнт зобов’язується дотримуватися правил відвідування Заходу, які можуть бути встановлені Компанією.
 3. Клієнт зобов’язується чемно та коректно поводитися з представниками, співробітниками Компанії та будь-якими іншими особами, присутніми на Заході, до моменту отримання від Компанії Послуг, в процесі та після отримання відповідних Послуг.
 4. Клієнт зобов’язується не вчиняти дій, які є незаконними або можуть порушувати права, завдавати шкоди чи створювати загрозу безпеці Компанії, її представників чи будь-яких третіх осіб, присутніх на Заході.
 5. Клієнт зобов’язується виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та цим Договором, зокрема обов’язки щодо використання об’єктів інтелектуальної власності.

6.3. Права Компанії

 1. Компанія має право не надавати Послуги Клієнту в разі непроведення та/або проведення неповної оплати Клієнтом вартості Послуг.
 2. Компанія має право припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору у разі порушення Клієнтом умов правил поведінки (під час, до або після проведення Заходу), що встановлені цим Договором або додатково Компанією.
 3. Компанія має право припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору в інших випадках, які самостійно визначаються Компанією на власний розсуд.
 4. Компанія має право реалізовувати інші права, надані їй згідно з цим Договором.

6.4. Обов’язки Компанії

 1. Компанія зобов’язується надавати Послуги Клієнту на умовах, визначених цим Договором.
 2. Компанія зобов’язується забезпечити належну якість та належні умови надання Клієнту Послуг.

7. Інтелектуальна власність

7.1. Контент та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, пов’язані з Послугами (зокрема, які демонструються Компанією під час Заходу), у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти є об’єктами інтелектуальної власності Компанії та/або їх законних правовласників, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

7.2. Будь-яке використання Контенту, його частини, інших об’єктів інтелектуальної власності, що пов’язані з Послугами, без попереднього письмового дозволу Компанії та/або їх законного правовласника є незаконним і може стати підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

7.3. Користування Послугами не надає Клієнту прав інтелектуальної власності на Контент, документи чи інші матеріали, до яких Клієнт може отримати доступ під час Заходу. Демонстрування інформації або матеріалів під час Заходу не означає відмови Компанії чи законних правовласників таких об’єктів від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали. Компанія та законні правовласники залишають за собою всі майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами.

7.4. Доступ до Контенту та будь-яких інших об’єктів інтелектуальної власності, які демонструються Клієнту під час Заходу, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об’єктів в будь-який спосіб, без права поширювати Контент в будь-який спосіб, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором.

8. Відповідальність

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором, Компанія і Клієнт несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. У разі некоректної поведінки Клієнта, зокрема порушенні громадського порядку, явно протиправної поведінки, створення Клієнтом загрози для життя та здоров’я співробітників, представників Компанії або будь-яких третіх осіб, присутніх на Заході, Компанія має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та відмовити Клієнту в наданні Послуг з моменту виявлення цих порушень. При цьому вартість Послуг, що фактично були сплачені під час укладання Договору, не підлягає поверненню Клієнту.

8.3. Обмеження відповідальності

 1. Компанія не несе відповідальності за отримання Клієнтом Послуг. За жодних обставин Компанія не несе відповідальність перед Клієнтом або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, несанкціоноване використання персональних даних Клієнтом третіми особами, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв’язку з використанням Контенту, до якого Клієнт або інші особи отримали доступ під час Заходу.
 2. Будь-яку інформацію та/або матеріали, доступ до яких Клієнт отримує під час Заходу, Клієнт може використовувати способами, дозволеними Договором, на свій власний ризик. Клієнт самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати.
 3. Компанія не несе перед Клієнтом жодної відповідальності за протиправні дії інших клієнтів та третіх осіб, які відбувалися під час проведення Заходу.

9. Відмова від гарантій

9.1. Компанія надає Послуги за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Компанія не приймає жодних зобов’язань та не надає жодних гарантій стосовно:

 1. змісту, повноти, надійності чи доступності Послуг;
 2. точності, надійності та якості Контенту, його відповідності очікуванням Клієнта;
 3. комерційної чи іншої придатності Послуг чи Контенту для цілей Клієнта;
 4. впливу Послуг на професійні здібності та навички Клієнта.

9.2. Будь-який Контент має виключно інформаційний та ознайомчий характер. Компанія не надає жодних гарантій стосовно його повноти, своєчасності чи точності. Контент може бути змінений під час Заходу без попереднього повідомлення Клієнта. Інформаційні матеріали, посилання на будь-які джерела інформації під час Заходу надаються виключно як вказівки на інформацію, яка може бути корисною для Клієнта, і Компанія не контролює зміст таких матеріалів.

9.3. ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В РАМКАХ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, НЕ Є ЮРИДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА НЕ МОЖУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.

9.4. Надання Послуг може час від часу бути недоступним, затримуватися, обмежуватися, надаватися повільніше, переноситися, зокрема у зв’язку з:

 1. оголошенням повітряної тривоги через виникнення збройної загрози в межах адміністративно-територіальної одиниці, де розташована Компанія;
 2. технічними несправностями (включаючи помилки, віруси) будь-якого обладнання або програмного забезпечення, призначеного для демонстрації Контенту;
 3. перериванням (частковим або повним) електроживлення, іншого сервісного обслуговування в приміщенні Компанії, де проводиться Захід;
 4. державними чи нормативними обмеженнями, рішеннями суду або іншим зовнішнім втручанням; або
 5. іншою причиною (як пов’язаною, так і не пов’язаною з будь-якою із вищенаведених), що не залежить від Компанії.

9.5. Компанія не несе відповідальності за користування Клієнтом будь-якими Послугами. За жодних обставин Компанія не несе відповідальність перед Клієнтом або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, несанкціоноване використання персональних даних Клієнтом третіми особами, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв’язку з користуванням Послугами.

9.6. Клієнт погоджується, що Компанія зберігає за собою право в односторонньому порядку перенести дату і час проведення Заходу, зокрема, у зв’язку з виникненням незалежних від Компанії обставин, передбачених п. 9.4. Договору.

9.7. Компанія вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності та правоздатності Клієнтів, однак не може гарантувати, що всі Клієнти досягли віку 18 років, а також не несе відповідальності за будь-який Контент чи інше користування Послугами особами, які не досягли 18 років, внаслідок порушення умов цього Договору.

9.8. В разі оголошення повітряної тривоги через виникнення збройної загрози в межах адміністративно-територіальної одиниці, де розташована Компанія, Клієнт зобов’язується залишити приміщення для проведення Заходу та прослідувати в найближче укриття. Компанія не несе і не може нести відповідальність за безпеку будь-яких осіб, присутніх на Заході, у зв’язку з виникненням збройної загрози.

10. У випадку, якщо афішується будь-який івент з назвою (в тому числі – міститься в назві – “гра”), мається на увазі освітній інтерактивний захід без призів / заохочень.

11. Вирішення спорів

11.1. Спори

 1. Якщо між Клієнтом і Компанією виникає спір, мета Компанії – надати Клієнтам нейтральний та економічно ефективний засіб швидкого вирішення спору.
 2. У разі виникнення спору Компанія рекомендує Клієнтам спочатку зв’язатися з Компанією за наступною адресою електронної пошти a@legalitgroup.com або скориставшись іншими способами комунікації, що доступні на Сайті, щоб спробувати вирішити проблему напряму з Компанією.
 3. Будь-який спір чи претензія, що пов’язані з користуванням Послугами чи іншим чином пов’язані з цим Договором, і які не можуть бути вирішені напряму між Клієнтом і Компанією, повинні бути розглянуті відповідним судом України.

12. Інші положення

12.1. Строк дії Договору

Договір вважається укладеним з моменту виконання Клієнтом дій, передбачених п. 2.2. цього Договору, та діє протягом всього строку користування Послугами.

12.2. Розірвання Договору

 1. Компанія має право в будь-який момент розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку невиконання Клієнтом зобов’язань, передбачених Договором. 
 2. Клієнт має право в будь-який момент розірвати цей Договір шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти: a@legalitgroup.com.

12.3. Право, що застосовується

Договір складений і повинен тлумачитись відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до законодавства України.

12.4. Цей Договір складений українською мовою, він не вимагає двостороннього підписання та є дійсним в електронному вигляді.

12.5. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнане будь-яким судом або компетентним органом недійсним повністю або частково, цей Договір продовжить бути чинним у частині пунктів, що не визнані недійсними.

13. Зворотній зв’язок

13.1. Клієнт має право звернутися до Компанії із запитаннями, що виникають стосовно отримання Послуг, шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти: a@legalitgroup.com або скориставшись іншими способами комунікації, що доступні на Сайті.