Нюанси створення та корпоративного управління OÜ в Естонії.

Естонія намагається спокусити інвесторів не тільки зручністю ведення бізнесу, але й гнучким корпоративний законодавством.​

Ми вже розповідали Вам про особливості оподаткування в Естонії. Зараз зупинимося на декількох корпоративних фішках права Естонії.​

Діяльність OSAÜHING, яка є аналогом українського товариства з обмеженою відповідальністю, регулюється декількома нормативно-правовими актами, в яких закріплено усі етапи життя юридичної особи. Це General Part of the Civil Code Act та Commercial Code.​

General Part of the Civil Code Act розкриває основні поняття юридичних осіб, його органів, представництва, заключення угод, тощо. Commercial Code деталізує усі цикли діяльності юридичної особи.

Що спочатку​

У Chapter 18 Part VI (PRIVATE LIMITED COMPANY) of Commercial Code Естонії чітко та послідовно розкриті вимоги щодо створення OSAÜHING.​

При створенні OÜ спочатку знадобиться засновницький договір та статут товариства. Вони повинні бути нотаріально засвідченні та підписані усіма засновниками.​

Наче нічого нового, проте в засновницькому договорі слід зазначити інформацію про членів правління та членів ради, у випадку якщо вона теж буде створюватися. Не зайвим буде одразу визначитись із уповноваженим представником юридичної особи – прокуристом.  В цьому договорі  фаундери можуть розділити між собою засновницькі витрати.​

До речі, що стосується чудернацького слова «Прокура». Це повноваження, що дають представнику товариства (Прокуристу) право представляти OÜ при здійсненні будь-яких угод, пов’язаних з господарською діяльністю. Зручний інструмент для розширення бази контрагентів.​

Прокурист вноситься до комерційного реєстру, що дає змогу встановити наявність повноважень особи як виступає від імені Естонської компанії, у випадку коли цей представник не входить до правління чи ради юридичної особи.

Паї можуть бути однаковою або різною номінальною вартістю. На підставі статуту, паї можуть наділяти своїх власників різними правами.​

Кожен учасник може мати один пай одного і того ж виду. У разі набуття учасником додаткового паю того ж виду, відповідно збільшується номінальна вартість первинного паю даного виду.

В статуті слід вказати відмінності в корпоративних правах, пов’язаних з паями, або у правах учасників. Якщо планується мікс корпоративних прав, то в статуті повинні бути перелічені такі види паїв і відмінності в правах, що стосуються відповідного виду паю.​

Фаундери заздалегідь можуть передбачати право товариства на випуск паїв за ціною, що перевищує їх номінальну вартість, тобто за завищеним курсом.​

Такий пай необхідний для:​

  • покриття збитків товариства, якщо вони не можуть бути покриті за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди, резервного капіталу, передбаченого статутом, і інших резервів, передбачених статутом;
  • для збільшення пайового капіталу шляхом фондовій емісії.

Відмінною рисою OSAÜHING від українського товариства з обмеженою відповідальністю, є закріплення на законодавчому рівні балансу між засновниками і правлінням.​

У разі внеску учасником у негрошовій формі, відповідність вартості предмета вкладу номінальній вартості паю учасника оцінює правління юридичної особи.​

Естонія бореться за ліквідність бізнесу, тому питання наповнення пайового капіталу товариства досить жорстко регулюється.​

Якщо пайовий капітал OÜ становить не менше 25 000 євро і вартість предмета негрошового внеску перевищує 1/10 пайового капіталу, або якщо всі негрошові внески такого товариства разом складають більше половини пайового капіталу, то відповідність негрошового внеску вимогам повинен контролювати аудитор.

Слід пам’ятати, що за шкоду, завдану неправильною оцінкою негрошового вкладу, несуть солідарну відповідальність учасник який його вніс, та члени правління.​

Розпоряджатися паями в OÜ досить зручно. В § 149 Division 3 of Commercial Code Естонії встановлено, що коли учасник продаєте свою частку, то нотаріус після засвідчення цієї угоди сам направляє відповідне повідомлення до розпорядника комерційного реєстру. Якщо в статуті не передбачена необхідність згоди інших учасників, правління, ради або іншої особи, то за місяць, якщо ніхто не скористається переважним правом викупу – відчуження паю вважається виконаним, а учасник – зміненим.

Нюанси створення та корпоративного управління OSAÜHING в Естонії.
Керування юридичною особою​

Засновники в статуті можуть передбачити, що члени правління можуть представляти інтереси юридичної особи як окремо, так і спільно (спільне представництво.) У разі спільного представництва, члени правління можуть уповноважити одного або декількох осіб зі свого числа для здійснення певних угод або угод певного виду.

Chapter 20 (MANAGEMENT) of Commercial Code Естонії регулює порядок проведення зборів учасників товариства, який до того ж досить гнучкий і відповідає реаліям сьогодення.​

Фаундери можуть голосувати за проектами рішень, складеними відносно пунктів порядку денного зборів учасників, шляхом передачі своїх голосів товариству до зборів учасників в письмовій формі поштою.​

Статутом товариства може передбачатися, що учасники можуть голосувати за проектами рішень, складеними відносно пунктів порядку денного зборів учасників, за допомогою електронних засобів до зборів або під час зборів, якщо це технічно можливо безпечним способом.​

Законом дозволено проведення електронного голосування. Але в установчому документі учасники мають детально закріпити такий порядок, або ж делегувати правлінню встановлення порядку електронного голосування. Такий порядок повинен гарантувати ідентифікацію учасників, а також безпеку і надійність електронного голосування.​

Установчим документом  OÜ або рішенням правління/ради може передбачатися здійснення трансляції зборів через Інтернет в реальному часі, частково або повному обсязі, за допомогою двостороннього зв’язку або іншим технічно безпечним способом. Спостереження за трансляцією не рахується участю в зборах.

Далі більше.​

Учасники мають право приймати рішення без скликання зборів. Як це зробити? Досить просто: Правління направляє проект рішення усім учасникам у формі, що дозволяє письмове відтворення, із зазначенням терміну, протягом якого учасник повинен представити свою думку про це рішення. Якщо учасник не повідомить у письмовій протягом зазначеного терміну про те, чи виступає він за чи проти рішення, то вважається, що він голосує проти рішення.

Декілька бонусів​

Ще одним зручним інструментом ведення бізнесу в Естонії – використання convertible note. Для цього у 2015 році Commercial Code Естонії доповнили § 167-2.​

В статуті товариства можна передбачити, що за рішенням учасників, для умовного збільшення пайового капіталу, OÜ може випускати облігації, власники яких мають право обмінювати їх на паї (конвертовані облігації).

Конвертована облігація є іменною. А ось відчуження такої облігації третім особам відбувається на тих же умовах, які виписані в статуті для відчуження паїв.​

Сума номінальної вартості конвертованих облігацій не може перевищувати 1/2 пайового капіталу.​

Non-Compete

Правління звичайно буде наполегливо та самовіддано працювати, адже не бажає нести солідарну відповідальність за борги товариства. До того ж, в § 185 of Commercial Code існує чудова норма щодо заборони на конкуренцію.

Член правління не може без згоди учасників, а в разі наявності ради – без згоди ради:

  • бути фізичною особою-підприємцем, який займається одним видом діяльності з OSAÜHING;
  • бути членом керівного органу іншої юридичної особи, яка займаються одним видом діяльності з товариством.

Чим він ризикує? Як мінімум тим, що OÜ може вимагати у нього передачі доходу, отриманого від забороненої діяльності, а також відшкодування збитків у розмірі, що перевищує суму доходу.

Так що три роки після звільнення, член правління буде в страху. Проте, коли товариство схопить «за руку» члена правління, є лише три місяці на пред’явлення претензій до нього.

Підписка

Бізнес росте, входять нові інвестори, а частки фаундерів можуть розмиватися. На допомогу у таких випадках приходить право на підписку на нові паї.

Як встановлює § 193 Chapter 21 of Commercial Code, приймаючи рішення про збільшення капіталу, можна у ньому вказати осіб, які мають право підписки на нові паї, і термін користування правом на підписку.

Якщо такими особами є учасники, краще вказати що він має підписки на паї, що випускаються, незалежно від розміру своєму паю. Буде прикро, коли застосується норма щодо пропорційності. Вона збереже частку фаундера від розмиття лише в половину.​

Пам’ятаєте, що паї можуть бути різних видів? У випадку, коли проводиться випуск нових паїв одного або декількох видів, то при підписці на дані паї, власники паїв відповідного виду мають переважне право перед іншими учасниками.​

Проте § 193-1 of Commercial Code визнає підписку такою що не відбулась у випадку, коли протягом строку, вказаного у рішенні про збільшення капіталу, не була здійсненна підписка на усі випущені паї.

Солодка  пілюля для правління

Хоча корпоративне законодавство Естонії суворо відноситься до правління, проте дало їм право на своєрідний опціон – збільшення капіталу товариства шляхом внесення вкладу строком до п’яти років. Воно передбачено у § 194-2 Chapter 21 of Commercial Code.​

Розмір такого опціону слід встановити у статуті. Пайовий капітал не може бути збільшений більш ніж на половину того розміру, який він становив в той час, коли правлінню або раді було надано право на збільшення пайового капіталу, а тому у них не вдасться захопити бізнес.

Висновки​

Естонія дійсно приваблива країна для ведення бізнесу. Ти можеш зареєструвати компанію сидячи за комп’ютером, а потім віддалено керувати нею із такою ж зручністю. Проте ще зручніше, коли ти делегуєш усі legal питання на аутсорс юристам, які розуміються на тому що роблять.

    Твоє запитання ІТ юристам


    Отримуй сповіщення про нові статті :)