Громадські організації – правові аспекти

Ми, в нашій державі, будуємо громадянське суспільство. Громадяни вирішують конкретні проблеми, здійснюють представництво спільних інтересів, ведуть суспільно значущу діяльність. Вони беруть на себе відповідальність за спільне благо.

В громадянському суспільстві громадські об‘єднання являють собою одну з найбільш оптимальних правових форм для допомоги громадянам у вирішенні їх спільних проблем, відстоюванні спільних інтересів.

Законодавчі дефініції

Аспекти створення та провадження діяльності громадських об’єднань регулюються Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Цивільним кодексом України та іншими законодавчими та підзаконними актами.

Законом громадське об’єднання (далі – ГО) визначається як добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

 Залежно від того хто є засновниками, відрізнятиметься організаційно-правова форма та можливий склад членів громадського об’єднання.

  • Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

  • Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Реєстрація громадського об’єднання

Звертаємо вашу увагу на ряд нюансів:

  • Пакет документів на реєстрацію подається не до державного реєстратора, як при реєстрації звичайної юридичної особи, а до територіального управління юстиції.

  • З моменту, коли провели установчі збори, тобто прийняли рішення про утворення організації, до моменту, коли документи подаються, повинно пройти не більше шістдесяти днів.

  • У випадку, якщо одним із засновників громадського об’єднання виступає іноземець, до проведення установчих зборів, необхідним буде отримання ідентифікаційного коду для такої особи в органах податкової служби.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

За бажанням можна подати заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій до територіального відділення податкової служби за юридичною адресою ГО. Ще на етапі підготовки документів потрібно звернути особливу увагу на те, щоб у статуті було чітко приписано, що ГО є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Чому громадське об’єднання?

Громадське об’єднання являє собою платформу, яка об’єднує людей зі спільною метою та інтересами.

Громадське об’єднання, особливо якщо воно має статус юридичної особи, отримує цілий спектр інструментів для акумуляції ресурсів та їх раціонального використання задля досягнення спільної мети.

Що це вам дає?

Знайомства

У випадку з ГО, яка об’єднує людей, що зацікавлені в розвитку інноваційного підприємництва, можна зустріти однодумців-початківців, досвідчених спеціалістів у галузі, інвесторів або інших зацікавлених осіб, які шукають перспективні проекти.

Громадська організація дає можливість кожному її члену створювати власну мережу знайомств та зв’язків, які на справді є важливою складовою успіху.

Комунікації

Обмін досвідом між учасниками може бути надзвичайно цінним для кожного з членів. Можливість взяти участь в обговоренні або виставити на обговорення власний проект чи питання дають підґрунтя для виявлення раніше непомітних проблем, пошуку нових підходів та рішень.

Заглиблюючись в середовище людей, що горять власними ідеями та цікавляться чужими, можна отримати надзвичайної сили енергетичний імпульс та натхнення.

Допомога

Допомога може мати різноманітний вираз: організація навчальних занять; отримання консультацій від спеціалістів; пошук професіоналів, яких не вистачає для реалізації проекту; організація заходів для збору коштів; пошук інвесторів; створення бібліотечних фондів; підготовка кадрів; сприяння в отриманні можливості стажування.

Соціальний ефект

Не менш важливим аспектом виступає також популяризація мети ГО. Одна лише наявність організації відповідної направленості дає перспективній молоді розуміння, що у своїх прагненнях вони не самотні. Створення сприятливого клімату для зародження та розвитку інновацій дає перспективу у формуванні стартап-екосистеми в Україні.

Економічна складова

Громадські організації створюються без мети отримання прибутку. За своєю суттю та призначенням будь-яке суспільне об’єднання є некомерційним, що не орієнтоване в першу чергу на прибуток, а функціонує для зовсім інших цілей.

Таким чином, кошти, що вдається залучити, можуть бути використані для досягнення мети громадського об’єднання в їх повному обсязі.

Діяльність за межами громадського об’єднання

Громадське об’єднання стає окремим суб’єктом, який має можливість представляти інтереси своїх учасників. В тому числі Громадське об’єднання може займатись лобіюванням інтересів своїх учасників в правовому полі. Наявність такого об’єднання дає можливість спільно відстоювати інтереси.

Найсуттєвіша відмінність громадської організації – об’єднання інтересів і зусиль усіх учасників. Метою такого об’єднання не може бути прибуток і прибутковість. Всі можливі потенційні блага розподіляються на благодійні цілі, для задоволення інтересів соціуму.

Замість висновку

Сьогодні багато наших друзів та клієнтів створюють або прагнуть створити ГО. Підготовка документів для реєстрації ГО дещо відрізняється від реєстрації звичайної юридичної особи.

Наявність ГО дозволяє групі осіб відстоювати свої інтереси та реалізовувати спільні ідеї у визначеному законом порядку.

Можливо саме ваше громадське об’єднання зробить світ кращим.

    Твоє запитання ІТ юристам


    Отримуй сповіщення про нові статті :)