Договір на розробку сайту

Сьогодні важко уявити бізнес без сучасних технологій. Тож на певному етапі розвитку приходить розуміння, що далі без сайту нікуди. Так замовник і розробник знаходять один одного.

Надійніше, коли їхні домовленості підкріплюються не тільки взаємними запевненнями і оплатою рахунку, а й грамотно складеним договором з розробки сайту.

Що ж важливо врахувати при підписанні такого договору? В цій статті ми звернемо увагу на його 5 ключових моментів: права сторін, фінансові умови та порядок оплати, технічне завдання, етапи надання послуг, та передачу авторських прав. 

Права сторін.

Зазвичай, в договорі на розробку сайту є окремі положення, які регламентують права кожної сторони договору. До прикладу, замовник має право:

 1. знайомитись з ходом надання послуг;
 2. достроково припинити дію договору у випадку неналежного виконання виконавцем своїх зобов’язань за договором, попередивши про це виконавця у письмовій формі за N кількість календарних днів;
 3. вимагати від виконавця усунення недоліків наданих послуг. Строк усунення недоліків письмово узгоджується сторонами;
 4. відмовитися від прийняття сайту та здійснення оплати в разі невідповідності наданого виконавцем сайту умовам цього договору та додатків до нього.

В свою чергу виконавець може мати наступні права:

 1. вимагати виплати винагороди, погодженої сторонами у договорі;
 2. достроково припинити дію договору у випадку неналежного виконання замовником своїх зобов’язань за договором, попередивши про це замовника у письмовій формі за N кількість календарних днів;
 3. використовувати сайт (в частині дизайну-макету) виключно у некомерційних цілях для демонстрування власних робіт, а саме шляхом розміщення зображень дизайн-макету сайту у власних портфоліо в мережі Інтернет та у друкованій формі. При розміщенні дизайн-макету сайту в мережі Інтернет автор зобов’язаний накладати водний знак (watermark) сайту замовника на зображення дизайн-макету сайту, а при розміщенні в друкованій формі – зазначати сайт замовника у відповідному портфоліо, що містить дизайн-макет сайту.

Варто зазначити, що кількість днів для завчасного повідомлення щодо розірвання договору для кожної із сторін може відрізнятись. До прикладу, замовник повинен проінформувати за 20 днів, а виконавець – за 30 днів.

Іншим цікавим моментом є те, що найчастіше веб-студії зацікавлені в просуванні своїх послуг, а тому включають в договори пункту, які дозволяють вимагати від замовника розміщення логотипу такої веб-студії на сторінках сайту. Саме тому включають в положенні договору право виконавця вимагати зазначення свого імені (псевдоніма) у зв’язку із будь-яким використанням об’єктів замовником.

Якщо замовник не зацікавлений в такій рекламі на своєму ресурсі, це варто обговорити і визначити в договорі заздалегідь. В разі згоди на це обох сторін, в договір може включатись й протилежне положення:

“У будь-якому разі виконавець забороняє вказувати своє авторство щодо розроблених ним за цим договором об’єктів та бажає залишитись анонімом.”

Фінансові умови та порядок оплати.

При розробці сайту частіше узгоджують повну вартість одразу, проте, за відсутності належної деталізації в технічному завданні можуть виникати додаткові статті витрат, які будуть пов’язані з роботами, що не ввійшли в затверджене технічне завдання. 

Також сторони можуть визначати вартість наступного етапу за підсумками попереднього, але в такому випадку рекомендуємо заздалегідь обговорити і визначити в договорі можливу калькуляцію цін. Це дозволить замовнику прогнозувати свої майбутні витрати.

Наприклад, можна вказати вартість кожного з етапів. При цьому, варто зробити так, аби строки кожного з етапів відповідали внесенню кожного з платежів, що виглядатиме приблизно наступним чином:

“1.1. Сторони узгодили наступний порядок оплати загальної вартості послуг:1.1.1.  Сума в розмірі Х гривень сплачується Замовником в строк до Х;1.1.2. Сума в розмірі Х гривень сплачується Замовником в строк до Х;1.1.3.  Сума в розмірі Х гривень сплачується Замовником в строк до Х;1.1.4.  Сума в розмірі Х гривень сплачується Замовником в строк до Х.”

Якщо сторони розуміють, що об’єм виконуваних робіт може змінюватись, варто зазначити, що вартість таких послуг є орієнтовною, а тому може змінюватись, через наступне положення договору на розробку сайту:

“Сторони узгодили, що сума є орієнтовною і може бути змінена сторонами враховуючи можливі зміни в об’ємі робіт. Такі зміни узгоджуються по електронній пошті, а фінальна сума договору буде зафіксована в додатковій угоді до цього договору.”

Укладаючи договір про розробку сайту, якщо обидві сторони є резидентами України, варто також пам’ятати про те, що валютою договору може бути виключно гривня. Ви можете прив’язати зміни вартості до змін курсу певної іноземної валюти, але не можете визначати в такій валюті вартість договору.

Пам’ятайте, що за створення об’єктів авторських прав законодавством України передбачається виплата авторської винагороди. Тому для того, аби виконавець не потребував додаткової винагороди за розробку сайта, важливо також зазначити в договорі, що авторська винагорода входить до визначеної договором вартості послуг. Зокрема, можна додати таке формулювання:

“Виконавець підтверджує і погоджується, що авторська винагорода виконавця за передання замовнику будь-яких створених виконавцем об’єктів інтелектуальної власності входить до суми відповідних платежів за надані послуги за цим договором. Жодні додаткові виплати виконавцю за передачу та/або подальше використання виключних майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності не виплачуються.”

Технічне завдання.

Конкретний та чіткий перелік і обсяг робіт, як і вимоги до результатів, необхідно визначити і погодити в окремому додатку до договору – технічному завданні. 

“Замовник доручає, а виконавець зобов’язується у відповідності до умов даного договору та додатків до нього виконати роботи зі створення сайту, відповідно до технічного завдання, яке затверджене в додатку цього договору, що є його невід’ємною частиною.”

Зазвичай, технічне завдання, до прикладу, містить наступну деталізацію послуг:

 1. розробки дизайн-макету сайту;
 2. переведення дизайн-макету в html формат;
 3. програмування функціональних модулів сайту;
 4. розміщення сайту на сервері та надання доступу за певною адресою.

Багато що залежить від того, наскільки детальним воно буде. В той же час, якщо сторони договору на момент підписання не до кінця знають всіх деталей процесу розробки сайту, технічне завдання може бути узгодженим в кінці першого етапу надання послуг, якщо поділ на етапи передбачається.

“Сторони підтверджують та розуміють, що технічне завдання в додатку до цього договору є орієнтовним і сторони планують фіналізувати таке технічне завдання в рамках надання послуг за етапом 1, що може бути узгоджене по електронній пошті.”

Таким чином, це формулювання надає сторонам гнучкості в процесі розроблення сайту. В кінцевому підсумку, важливо, щоб обидві сторони договору розуміли один одного – іншими словами, щоб вийшло уникнути історії з серії очікування / реальність.

Буде добре, якщо окрім словесного опису доповненням до технічного завдання буде і узгоджений прототип (макет) майбутнього сайту.

Етапи надання послуг.

Глобально робота над сайтом складається з проектування, розробки і розміщення сайту. У договорі етапів роботи, ймовірно, буде більше, так як краще деталізувати їх з термінами і прив’язкою до конкретного результату кожного етапу. Наприклад, якщо при складанні технічного завдання прототип не підготували – першим етапом робіт за договором може стати розробка та затвердження фінальної версії прототипу сайту замовником. За прототипом створюється макет, який також потрібно узгодити і затвердити.

Далі можна приступати до верстки і до наступних дій.

Відповідно, будь-яка затримка строків етапу може призвести до затримки початку робіт по наступному етапу і порушення строків договору загалом.

При тому, що затримка може відбуватися як з вини виконавця, який не надав вчасно матеріали за підсумками певного етапу, так і замовника, який тривалий час не міг вивчити ці матеріали і дати якісний зворотний зв’язок.

Саме тому, так важливо врегулювати яким чином сторони ведуть комунікацію, в які строки зобов’язані давати зворотний зв’язок з тих чи інших питань, в якій формі і в які строки затверджуються результати кожного етапу робіт.

Необов’язково підписувати по кожному етапу акт і ускладнювати процес зайвими папірцями, але певний спосіб комунікації краще чітко позначити в самому договорі.

Наприклад: «Сторони дійшли згоди, що обмін інформацією, а також затвердження результатів робіт щодо кожного етапу, буде відбуватись шляхом направлення листів за електронною поштою:

Електронна адреса Виконавця: __________

Електронна адреса Замовника: __________»

Також важливо зазначити обсяг робіт, який повинен виконуватися на кожному певному етапі.

Скільки разів замовник може вносити правки в дизайн сайту без додаткової плати? Чи можна повернутися на минулий етап і щось змінити вже після затвердження? У якому порядку це має відбуватися? Чи будуть такі роботи додатково оплачуватися? Якщо наповнення сайту контентом виконується виконавцем, як довго йому чекати від замовника цього самого контенту та інших матеріалів? Хостинг для сайту надається виконавцем або замовник самостійно вирішує це питання і надає виконавцю лише доступ?

У підсумку достатньої деталізації етапів і порядку взаємодії зацікавлені обидві сторони договору.

Передача авторських прав.

Безумовно, одним із ключових моментів при підписанні договору на розробку сайту залишається передача прав інтелектуальної власності. Рекомендовано, аби сторона замовника просувала передачу авторських прав саме з моменту створення об’єктів в результаті надання послуг за договором. Варто зазначити, що в договорах додатковими гарантіями передачі авторських прав слугує оплата послуг або підписання акту прийому-передачі.

До прикладу, наступне формулювання включають в положення договору на розробку сайту:

“Всі майнові права інтелектуальної власності на об’єкти передаються замовнику з моменту їх створення. Оплата рахунка, виставленого виконавцем, слугує додатковим підтвердженням того факту, що виконавець передав замовнику всі права інтелектуальної власності на всі об’єкти, що створені виконавцем у межах цього договору.”

В той же час, для виконавця важливо отримати оплату таких послуг згідно з узгодженими домовленостями. Відтак, розробник сайту може наполягати на передачі прав інтелектуальної власності лише з моменту повної оплати наданих послуг.

Замість висновків.

Загалом, договір на розробку сайту кардинально не відрізняється від договору на розробку програмного забезпечення, проте є свої особливості, які пов’язані з дизайном, наповненням контентом, розміщенням на хостингу.

Як і в будь-якому договорі, особливо важливо позначити права і обов’язки сторін, чітко визначити предмет договору, фінансові умови, строки, порядок комунікації з замовником. Обов’язково потрібно окремо зауважити на питаннях інтелектуальної власності.

В підсумку, задача будь-якого договору – зробити домовленності чіткими та зрозумілими для кожної сторони.

Бажаємо вам плідної співпраці у всіх сферах:)

  Твоє запитання ІТ юристам


  Отримуй сповіщення про нові статті :)