Smart контракти серед юристів

Що таке розумні контракти?

Сам термін «Розумні контракти» був введений Ніком Сабо, який, ще у 1996 році визначив розумний або «smart» контракт як «набір обіцянок в цифровій формі, включаючи протоколи, в рамках яких Сторони виконують інші свої обіцянки». Можна сказати, що мова йде про урегулювання відносин сторін шляхом закріплення їх вираженої волі у формі певного коду, який придатний для зчитування комп’ютером.

З розвитком комп’ютерної техніки та технології blockchain, ідея автоматичних контрактів, які самостійно виконуються за допомогою алгоритмів стала популярною і сьогодні, з багатьма юридичними нюансами, але все ж є втіленою в життя, зокрема, на платформі Ethereum.

Відношення регуляторів у різних країнах до таких розумних угод різниться в залежності від урегульованості криптовалют у відповідній юрисдикції та імперативних норм правопорядку.

Дослідники, що вивчають смарт контракти та практики, що їх застосовують визначають декілька необхідних умов та ознак, які характерні для таких розумних угод. Зокрема, необхідною є наявність децентралізованої системи, в якій всі закладені умови виконуються автоматично – без втручання людини. В цьому випадку будь-яка умова такого контракту повинна бути можливою для виконання в рамках системи без можливості будь-яким іншим суб’єктам перешкодити такому виконанню.

Отже можна уявити собі певну «матрицю», в рамках якої код, що компілюється приводить в дію механізм, який, наприклад, у будь-якому випадку здійснить списання коштів з певного рахунку або змінить власника певної речі чи призведе до будь-якого іншого юридичного факту. В певній мірі такою «матрицею» можна вважати Ethereum – платформу, яка побудована на базі технології blockchain і в рамках якої сторони, використовуючи певну криптовалюту можуть вступати у запрограмовані відносини.

Питання, що виникає перед правниками досить просте – «чи будуть ці так звані «розумні контракти» договорами взагалі?»» Давайте поглянемо на види контрактів, які так чи інакше можна віднести до розумних, якщо кваліфікуючою ознакою визначити автоматизоване виконання таких контрактів. До речі, за цим принципом їх також кваліфікує і сам Ніко Сабо.

 

Наскільки розумні Ваші контракти?

Generic Windows 10 Installation Key
Unfortunately we do not provide you with any https://www.windowskeymall.com/ retail Windows 10 Product key here, sorry, you’re at the wrong website. But wait – we would like you to offer atleast valid and working generic windows installation keys to install Windows 10. As said, all of the example keys Windows 10 Professional Product Key provided below are installation keys only. These keys will not activate your Windows 10 (neither of the available versions). Generic Windows 10 keys are default keys that are inserted if you choose Windows 10 Home Product Key to skip entering a product key during the installation process.
If you are looking for a valid retail Windows 10 Key we’d like you to take a look at the keys below. You’ll find a link to where you can buy Windows 10 Product Keys for any version out on the market. The prices for the Windows 10 Keys differ based on your choice of the selected version of Windows 10.
Windows 10 Product Key
The Windows 10 product keys listed in this Windowskeymall section can also be used with unattended installations (unattended.xml) of Windows 10. Though they are blocked at the Microsoft clearinghouse and therefore cannot be used to activate any productive systems to Windows 10 Professional Product Key fully working retail installations. Keys provide you with a couple of days for you to complete the Windows 10 activation process. The keys supplied do not depend on the architecture. They will work on either x86 (32 Bit) and x64 (64 Bit) installations of Windows 10.
In the Store, you can purchase an official Windows license Windows 7 Ultimate Product Key that will activate your PC. The Home version of Windows 10 costs $120, while the Pro version costs $200. This is a digital purchase, and it will immediately cause your current Windows installation to become activated. You don’t need to purchase a physical license.
We installed Windows 7 Professional as an example here, so the Windows Store will only let us purchase the $200 Windows 8 Pro license.
This option may not be available in all countries. The prices here are Windows 8 Professional Product Key for the US version of the Windows Store. Microsoft charges different prices in different countries and currencies.

Безкоштовна первинна консультація по ІТ праву у твоєму кейсі. Не зволікай ;)Твоє запитання ІТ юристам


Отримуй сповіщення про нові статті :)