+380442055410 a@legalitgroup.com м. Київ, вул. Пимоненка, 13

Smart контракти серед юристів

Що таке розумні контракти?

Сам термін «Розумні контракти» був введений Ніком Сабо, який, ще у 1996 році визначив розумний або «smart» контракт як «набір обіцянок в цифровій формі, включаючи протоколи, в рамках яких Сторони виконують інші свої обіцянки». Можна сказати, що мова йде про урегулювання відносин сторін шляхом закріплення їх вираженої волі у формі певного коду, який придатний для зчитування комп’ютером.

З розвитком комп’ютерної техніки та технології blockchain, ідея автоматичних контрактів, які самостійно виконуються за допомогою алгоритмів стала популярною і сьогодні, з багатьма юридичними нюансами, але все ж є втіленою в життя, зокрема, на платформі Ethereum.

Відношення регуляторів у різних країнах до таких розумних угод різниться в залежності від урегульованості криптовалют у відповідній юрисдикції та імперативних норм правопорядку.

Дослідники, що вивчають смарт контракти та практики, що їх застосовують визначають декілька необхідних умов та ознак, які характерні для таких розумних угод. Зокрема, необхідною є наявність децентралізованої системи, в якій всі закладені умови виконуються автоматично – без втручання людини. В цьому випадку будь-яка умова такого контракту повинна бути можливою для виконання в рамках системи без можливості будь-яким іншим суб’єктам перешкодити такому виконанню.

Отже можна уявити собі певну «матрицю», в рамках якої код, що компілюється приводить в дію механізм, який, наприклад, у будь-якому випадку здійснить списання коштів з певного рахунку або змінить власника певної речі чи призведе до будь-якого іншого юридичного факту. В певній мірі такою «матрицею» можна вважати Ethereum – платформу, яка побудована на базі технології blockchain і в рамках якої сторони, використовуючи певну криптовалюту можуть вступати у запрограмовані відносини.

Питання, що виникає перед правниками досить просте – «чи будуть ці так звані «розумні контракти» договорами взагалі?»» Давайте поглянемо на види контрактів, які так чи інакше можна віднести до розумних, якщо кваліфікуючою ознакою визначити автоматизоване виконання таких контрактів. До речі, за цим принципом їх також кваліфікує і сам Ніко Сабо.

 

Наскільки розумні Ваші контракти?

Лишилися питання?

Запитуйте