Публічний договір про надання послуг з проведення курсів з IT права

Цей Публічний договір (далі – «Договір») регулює відносини між Вами та ТОВ «Лігал айті груп» (далі – «Компанія») щодо безоплатного надання на конкурсній основі Вам доступу до онлайн-курсів з IT права (далі – «Курси»). 

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтеся з усіма нижчевикладеними умовами, підтверджуєте те, що такі умови Вам зрозумілі, та укладаєте Публічний договір з Компанією.

Будь ласка, уважно прочитайте цей Договір. Якщо Ви не згодні з умовами цього Договору, не користуйтеся Послугами.

Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цього Договору для цілей ведення власних записів.

 

1. Визначення понять

«Користувач» – фізична особа, яка здійснила волевиявлення щодо користування Послугами Компанії у формі подання Конкурсної заявки.

«Конкурсна заявка» – електронний (цифровий) документ, що розміщений за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqmzNGGrHubImlHOmyXyl_3x0wzLhRq5TwIVvgxSFpEsazWA/viewform , подання якого є обовʼязковим для отримання доступу до Послуг і свідчить про те, що Користувач здійснює волевиявлення взяти участь у Конкурсі щодо отримання Послуг. Подання заявки не гарантує надання Послуг, Компанія залишає за собою право прийняти або відхилити заявку на власний розсуд.

«Конкурс» – процес відбору Компанієї Користувачів для надання Послуг шляхом аналізу та оцінювання, за визначеними Компанією процедурами та критеріями, наданої Користувачами інформації у Конкурсній заявці. Компанія залишає за собою право прийняти або відхилити заявку на власний розсуд. Подати заявку можна лише в строк, що визначений Компанією

«Прийняття заявки» означає, що Конкурсна заявка Користувача пройшла відбір на основі визначених Компанією процедур та критеріїв, і Користувач отримав повідомлення про те, що його обрано на конкурсній основі для надання Послуг.

«Відхилення заявки» означає, що Конкурсна заявка Користувача була відхилена Компанією на основі визначених нею процедур та критеріїв, а Користувачу не буде наданий доступ до Послуг та Курсів.

«Послуги» – надання Користувачу доступу до функціональних можливостей Курсу на умовах, що визначені цим Договором.

«Курс» – це навчальний Контенту та інтерактивні заходи в онлайн-форматі, який Компанія розробляє, організовує та надає Користувачам для навчання в межах надання Послуг.

«Контент» – фонограми, відео, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані Компанією та внесені до Курсу для використання Користувачем. 

Поняття, що прямо не визначені у розділі 1 цього Договору, повинні тлумачитися відповідно до тексту цього Договору.

 

2. Предмет та порядок укладення Договору

2.1. Внаслідок прийняття заявки, Компанія надає Користувачу доступ через онлайн-платформи (Telegram, Google Workspace, Zoom або будь-які інші, що визначені Компанією) до таких функціональних можливостей Курсів:

2.1.1. доступ до освітніх матеріалів, що включають не обмежуючись: відеоуроки, письмові, графічні, аудіо матеріали тощо;

2.1.2. доступ до інтерактивних заходів в онлайн-форматі;

2.1.3. доступ до виконання тестових завдань на підставі освітніх матеріалів Курсів (далі – «Тестові завдання»);

2.1.4. можливість отримання онлайн-сертифікату про проходження Курсів (далі – «Сертифікат»);

2.1.5. доступ до Telegram-чату для комунікації з іншими Користувачами та менторами Курсів.

2.2. Найменування і перелік функціональних можливостей Курсів можуть час від часу змінюватися Компанією без попереднього повідомлення Користувача. Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) роботу будь-яких окремих функціональних можливостей Курсів без попереднього повідомлення Користувача.

2.3. Укладення Договору

2.3.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти (акцепту). Приймаючи (акцептуючи) публічну оферту на укладення цього Договору, особа підтверджує те, що вона повністю приймаєте його умови.

2.3.2. Прийняття (акцептом) в цілому та без будь-яких обмовок/застережень/вилучень дійсної Публічної оферти, тобто повною і безумовною відповіддю про прийняття пропозиції Публічної оферти, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, вважається проставлення прапорця / (інша підтверджуюча дія) навпроти поля «Ознайомлений/а з умовами Публічного договору» під час подання Конкурсної заявки.

2.3.3. Приймаючи умови цього Договору, особа підтверджує досягнення нею віку 18 років. Користувач визнає і гарантує, що має всі належні права та належну правосуб’єктність на виконання умов цього Договору.

 

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Права Користувача:

3.1.1. Користувач має право отримувати від Компанії Послуги, надання яких передбачається цим Договором, тільки внаслідок прийняття заявки.

3.1.2.  У випадку прийняття заявки, бути проінформованим щодо порядку надання Послуг та змін в умовах Курсу, якщо такі відбулися в процесі надання Послуг.

3.2. Обов’язки Користувача:

3.2.1. зобов’язується дотримуватися правил, які можуть бути встановлені Компанією для надання Послуг та проходження Курсів.

3.2.2. поважати честь та гідність, а також поводитися етично щодо представників Компанії та третіх осіб, які залучаються Компанією, а також з інших клієнтів Компанії до моменту отримання від Компанії Послуг, у випадку отримання відповідних Послуг, після отримання Послуг.

3.2.3. не розміщувати матеріали, які є незаконними або можуть порушувати права, завдавати шкоди чи створювати загрозу безпеці інших Користувачів, Компанії, її представників чи третіх осіб.

3.2.4. виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та цим Договором, зокрема обов’язки щодо конфіденційності та використання об’єктів інтелектуальної власності.

3.3. Права Компанії:

3.3.1. На власний розсуд визначати процедуру та критерії оцінки Конкурсних заявок.

3.3.2. На власний розсуд відхиляти чи приймати Конкурсну заявку. 

3.3.3. У будь-який момент протягом надання послуг на власний розсуд припинити надання Послуг та в односторонньому порядку розірвати Договір.

3.3.4. має право припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору у разі порушення Користувачем умов конфіденційності та/або правил поведінки, що встановлені цим Договором або додатково Компанією.

3.3.5. Компанія має право припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору в інших випадках, які самостійно визначаються Компанією на власний розсуд.

3.3.6. Компанія має право реалізовувати інші права, надані їй згідно з цим Договором.

3.4. Обов’язки Компанії:

3.4.1. надавати Послуги Користувачеві на умовах, визначених цим Договором;

3.4.2. забезпечити належну якість та належні умови надання Користувачеві Послуг, як це передбачено в рамках відповідних Курсів.

 

4. Умови користування

4.1. Сертифікат

4.1.1. За умови проходження Користувачем Тестових завдань та надання ним належних відповідей, як це описано в умовах таких завдань, Користувач може отримати Сертифікат.

4.1.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Компанія самостійно визначає результати проходження Користувачем Тестових завдань, і такі результати можуть не співпадати з очікуваннями Користувача. Компанія може відмовити в наданні Сертифікату з підстав, які визначаються нею самостійно.

4.1.3. Такий Сертифікат не є сертифікатом державного зразка.

4.2. Некомерційне використання

4.2.1. Послуги доступні виключно для некомерційного використання в особистих цілях. Організації, компанії, підприємства не мають права користуватися Послугами для цілей отримання прибутку, якщо інше не передбачено письмовим договором між Компанією та такими організаціями, компаніями, підприємствами.

4.3. Зміни до Договору

4.3.2. Приймаючи умови цього Договору, Користувач погоджується із тим, що Компанія може час від часу в односторонньому порядку змінювати положення цього Договору, за умови, що такі зміни не будуть викликати для Користувача додаткових зобов’язань стосовно дій, які він зробив до його вступу у силу.

4.3.3. Користуючись Послугами після внесення змін до цього Договору, Користувач погоджується з такими змінами. Якщо Компанія вносить суттєві зміни до цього Договору, Компанія докладе розумних зусиль, щоб проінформувати Користувача про такі зміни, але Користувач зобов’язаний час від часу переглядати цей Договір для з’ясування того, чи не було внесено змін.

4.4. Заборонені способи використання

4.4.1. Користуючись Послугами, Користувач погоджується, що:

а) Користувач не буде вчиняти дій з використанням Послуг, які порушують законодавство, що застосовується, цей Договір або будь-який інший договір чи політику, що регулюють відносини між Компанією та Користувачем;

б) Користувач не буде надавати неправдиву, неточну інформацію чи інформацію, що вводить в оману;

в) Користувач не буде надавати інформацію, що належить іншій особі, або використовувати Особистий кабінет, що належить іншій особі як від свого імені, так і від імені третьої особи;

г) Користувач не буде надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам, у тому числі – шляхом проведення онлайн-трансляцій та/або публікації матеріалів, що містять Контент (його частини), процес користування Послугами (їх складовими) тощо;

ґ) Користувач не буде використовувати будь-який прилад, програмне забезпечення, алгоритм, файл, інший інструмент або технологію, включаючи, зокрема віруси, програми сповільненої дії чи програми-імітатори (боти), що призначені для заподіяння шкоди чи втручання у Послуги або Сайт;

д) Користувач не буде збирати дані з Сайту ні авторизованими, ні неавторизованими способами з використанням автоматичних засобів (ботів, обхідних програм, скраперів чи аналогічних засобів), а також шляхом створення підроблених Особистих кабінетів, анонімних проксі-серверів, аналогічних засобів чи шляхом обходу технічних засобів для запобігання незаконній діяльності на Сайті. Користувач не може збирати дані з Сайту будь-яким іншим способом, включаючи збір даних вручну;

е) Користувач не може здійснювати несанкціоноване використання Сайту, включаючи, зокрема, несанкціонований доступ до систем Компанії чи інше неправомірне використання будь-якої інформації, що розміщена на Сайті; а також

є) Користувач не буде здійснювати жодних заходів, що викликають необґрунтоване чи непропорційно велике навантаження на технічну інфраструктуру Компанії, включаючи атаки типу «відмова в обслуговуванні», «спам» чи інші аналогічні небажані навантажувальні техніки.

4.4.2. Користувач  погоджується, що не буде розміщувати Матеріал, який:

а) є явно образливим для інтернет-спільноти, наприклад, який пропагує расизм, жорстокість, ненависть чи заподіяння фізичної шкоди будь-якого виду будь-якій групі осіб чи окремим особам;

б) принижує гідність або виправдовує приниження гідності будь-якої особи;

в) включає спам, вірусні листи, небажані масові розсилки;

г) поширює наклепницьку, неправдиву інформацію, що вводить в оману або пропагує незаконну діяльність чи поведінку, що є образливою, загрозливою, непристойною, ганебною, якщо Користувачу заздалегідь відомо про характер такої інформації;

ґ) пропагує незаконне або несанкціоноване копіювання чужих творів, захищених авторським правом, наприклад, розміщення піратських файлів або посилань на них;

д) містить посилання на сторінки з обмеженим доступом або доступом виключно за паролем, або приховані сторінки чи зображення;

е) публічно демонструє неприйнятні речі чи інші матеріали (включаючи, наприклад, оголеність, зоофілію, порнографію, сцени насилля чи злочинної діяльності);

є) включає матеріали, що мають на меті експлуатацію осіб віком до 18 років або до досягнення іншого повнолітнього віку у юрисдикції Користувача;

ж) надає інструкції щодо вчинення незаконних дій, зокрема виготовлення або купівлі незаконної зброї, порушення конфіденційності, створення або завантаження комп’ютерних вірусів тощо;

з) створений терористичними групами чи такий, що підтримується ними, або є Матеріалом, який пропагує терористичні акти, включаючи вербування;

и) запитує паролі або іншу особисту інформацію від Користувачів для використання у комерційних чи незаконних цілях;

і) залучає інших Користувачів до комерційної діяльності (наприклад, конкурси, лотереї, бартер чи реклама).

4.5. Компанія залишає за собою право модерації комунікації між Користувачами та Компанією, шляхом, зокрема, але не обмежуючись, перевірки відповідності інформації (включаючи прикріплені файли) положенням цього Договору та законодавства України.

 

5. Строк дії Договору

5.1. Договір вважається укладеним з моменту виконання Користувачем дій, передбачених п. 2.3. цього Договору, та діє протягом всього строку користування Послугами.

 

6. Розірвання Договору

6.1. Компанія має право у будь-який момент розірвати цей Договір в односторонньому порядку з підстав, що визначені цим Договором.

6.2. Користувач має право в будь-який момент розірвати цей Договір шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти: a@legalitgroup.com. У такому випадку Користувач зобов’язується знищити весь Контент та будь-які інші матеріали, отримані внаслідок надання Компанією Послуг.

 

7. Відповідальність

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

7.2. Незаконне або несанкціоноване використання Послуг або інше порушення умов цього Договору Користувачем будуть розслідувані, та до Користувача можуть застосовуватися заходи обмеження (блокування) доступу до функціональних можливостей Курсів.

7.3. Якщо в результаті порушення Користувачем будь-яких положень цього Договору Компанія зазнає збитків, то Компанія має право вимагати від Користувача повного виконання зобов’язань за цим Договором, повної компенсації збитків, включаючи відшкодування всіх витрат Компанії, а також зберігає право використовувати будь-які доступні способи правового захисту для відновлення становища, яке існувало до порушення прав Компанії.

7.4. Обмеження відповідальності

7.4.1. Компанія не несе відповідальності за користування Користувачем будь-якими Послугами. 

7.4.2. За жодних обставин Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, несанкціоноване використання персональних даних Користувача третіми особами, шкоду честі, гідності або діловій репутації, повʼязаними з наданням Послуг або використанням Контенту, до якого Користувач або інші особи отримали доступ.

7.4.3. Будь-яку інформацію та/або матеріали, доступ до яких Користувач отримує внаслідок надання Послуг Користувач може використовувати на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати.

7.4.4. Інші Користувачі можуть розміщувати або передавати образливі або непристойні матеріали через засоби комунікації, доступ до яких надається як частина Послуг, і Користувач може мимоволі піддаватися впливу таких матеріалів. Компанія не несе жодної відповідальності за дії чи бездіяльність інших Користувачів (включаючи несанкціонованих), що виникли у процесі користування Сайтом чи будь-яким іншим способом.

7.4.5. Компанія не несе жодної відповідальності за будь-яку відмову чи затримку у роботі Сайту чи наданні Послуг, що не залежить від Компанії.

7.4.6. Компанія не несе відповідальності за збереження та захист інформації (включаючи прикріплені файли), що передається через текстові повідомлення (наприклад, при надсиланні запитів через електронну пошту Компанії, що визначена в цьому Договорі; надсиланні виконаних Тестових завдань).

 

8. Відмова від гарантій

8.1. Компанія надає Послуги за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Компанія не приймає жодних зобов’язань та не надає жодних гарантій стосовно:

8.1.1. змісту, повноти, надійності чи доступності Послуг;

8.1.2. точності, надійності та якості Контенту, його відповідності очікуванням Користувача;

8.1.3. комерційної чи іншої придатності Послуг чи Контенту для цілей Користувача;

8.1.4. впливу Послуг на професійні здібності та навички Користувача;

8.1.5. впливу Послуг на можливість подальшого працевлаштування Користувача;

8.1.6. тривалості надання Послуг.

8.2. Контент має виключно інформаційний та ознайомчий характер. Компанія не надає жодних гарантій стосовно його повноти, своєчасності чи точності.

8.3. Послуги, що надаються в рамках цього Договору, не є юридичними послугами та не можуть розглядатися як юридична консультація.

8.4. Послуги можуть час від часу бути недоступними, затримуватися, обмежуватися чи надаватися повільніше або пізніше, зокрема у зв’язку з:

8.4.1. технічними несправностями серверів, мереж, обладнання (включаючи власний пристрій Користувача), телекомунікаційних ліній та з’єднань, іншого електронного чи механічного обладнання;

8.4.2. збоєм програмного забезпечення, включаючи помилки, віруси, проблеми з конфігурацією, несумісність систем, додаткового програмного забезпечення (утиліт) або додатків;

8.4.2. перезавантаженням системних потужностей;

8.4.3. шкодою, що викликана механічною поломкою чи форс-мажором;

8.4.4. перериванням (частковим або повним) електроживлення, іншого сервісного обслуговування;

8.4.5. страйком або іншою зупинкою праці (частковою або повною);

8.4.6. державними чи нормативними обмеженнями, рішеннями суду або іншим зовнішнім втручанням; або

8.4.7. іншою причиною (як пов’язаною, так і не пов’язаною з будь-якою із вищенаведених), що не залежить від Компанії.

8.5. Компанія вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності та правоздатності Користувачів, однак не може гарантувати, що всі Користувачі досягли віку 18 років, а також не несе відповідальності за будь-який Контент чи інше користування Послугами особами, які не досягли 18 років або іншого повнолітнього віку у їхній юрисдикції, внаслідок порушення умов цього Договору.

8.6. Компанія залишає за собою право призупинити доступ до Курсів чи надання Послуг у будь-який час для здійснення оперативних, регуляторних, юридичних чи інших дій.

 

9. Інтелектуальна власність

9.1. Контент та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на онлайн-платформах чи пов’язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об’єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об’єктами інтелектуальної власності Компанії та/або їх законних правовласників, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

9.2. Будь-яке використання Контенту, його частини, інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті або пов’язані з Послугами, без попереднього письмового дозволу Компанії та/або їх законного правовласника є незаконним і може стати підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

9.3. Користування Послугами не надає Користувачеві прав інтелектуальної власності на Контент, документи чи інші матеріали, до яких Користувач може отримати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови Компанії чи їх законних правовласників від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали. Компанія та законні правовласники залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами.

9.4. Користувачу належать права інтелектуальної власності на об’єкти, які він самостійно та особисто створив протягом надання Послуг. Користувач не має майнових прав інтелектуальної власності, а саме – виключного права на використання об’єктів, на надання дозволу або встановлення заборони використання об’єктів, щодо об’єктів, які були створені ним за допомогою представників Компанії та/або третіх осіб, залучених Компанією, а також на частини об’єктів, які містять Контент.

9.5. Доступ до Контенту та будь-яких інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на онлайн-платформах, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об’єктів у пам’ять обладнання Користувача, без права поширювати Контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

 

10. Вирішення спорів

10.1. У разі виникнення спору Компанія рекомендує Користувачам спочатку зв’язатися з Компанією за наступною адресою електронної пошти a@legalitgroup.com або скориставшись іншими способами комунікації, що доступні Користувачу, щоб спробувати вирішити проблему напряму з Компанією.

10.2. Будь-який спір чи претензія, що пов’язані з доступом Користувача до Послуг, користуванням Послугами чи іншим чином пов’язані з цим Договором, і які не можуть бути вирішені напряму між Сторонами, повинні бути розглянуті відповідним судом України.

10.3. Сторони погоджуються, що будь-який судовий спір повинен вважатися особистим спором між Компанією та Користувачем. У межах закону:

10.3.1. жоден судовий процес не повинен бути об’єднаний з будь-яким іншим процесом;

10.3.2. заборонено вирішувати будь-який судовий спір на груповій основі або з використанням групових процедур;

10.3.3. заборонено передавати судовий спір представникам від імені широкої громадськості або іншим особам.

10.4. Сторони погоджуються, що вищевказані положення про обов’язкове вирішення спорів у судовому порядку не поширюються на наступні спори:

10.4.1. будь-які спори, що мають на меті забезпечення дотримання або захисту будь-яких прав інтелектуальної власності, що належать Користувачеві або Компанії;

10.4.2. за скаргами про вжиття заходів забезпечення позову.

 

11. Право, що застосовується

11.1. Договір складений і повинен тлумачитись відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до законодавства України.

11.2. Цей Договір складений українською мовою, він не вимагає двостороннього підписання та є дійсним для Cторін в електронному вигляді.

11.3. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнане будь-яким судом або компетентним органом недійсним повністю або частково, цей Договір продовжить бути чинним у частині пунктів, що не визнані недійсними.

11.4. Інформація, що надається у процесі користування Послугами, не призначена для поширення чи використання фізичними чи юридичними особами у будь-якій юрисдикції чи державі, де таке поширення чи використання буде суперечити місцевому законодавству або нормативним актам, і яке вимагає юридичної реєстрації у такій юрисдикції чи державі. 

11.5. Користувачі, які отримують доступ до Послуг та Курсів з інших юрисдикцій, здійснюють це за власною ініціативою і несуть особисту відповідальність за дотримання місцевих законів.

 

12. Зворотній зв’язок

12.1. Ви маєте право звернутися до Компанії із запитаннями, що виникають у Вас з приводу використання Послуг, шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти: a@legalitgroup.com або скориставшись іншими доступними способами комунікації.

 

13. Персональні дані

13.1. Особливості обробки персональних даних Користувача регулюються Політикою конфіденційності Компанії, що розміщена за посиланням: https://legalitgroup.com/uk-politika-konfidentsijnosti/.